logo

IV December MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Contubernium

1. Mindenféle lakóközösség, így pl. a katonák sátorközössége, hálótársasága.
2. speciális jelentése ágyasság.

Rabszolgák egymással való együttélését vagy szabad férfi és rabszolganő együttélését jelentette, tehát olyan személyek intim kapcsolatát, akik között törvényes házasság, matrimonium iustum semmilyen körülmények között nem létesülhetett. Jogi szempontból a contubernium nem létezett, ezért nem is lehetett a jog eszközeivel biztosítani.

A rabszolgatartó vagy a szabad partner az ilyen kapcsolatot következmények nélkül felbonthatta, az ebből származó gyermekeket rabszolgaszülőjüktől elválaszthatták, tőlük függetlenül eladhatták. Ha az ilyen szülők és gyermekeik később felszabadultak, illetve egymást megváltották, akkor sem számítottak a törvény értelmében rokonoknak.

A rabszolgák contubernium-át gazdasági, és társadalmi okokból, főleg a munkaerő-utánpótlás szempontjából kívánatosnak tartották. Columella egyenesen azt ajánlotta, hogy a felszabadítás kilátásba helyezésével ösztönözzék a tulajdonosok szülésre a termékeny rabszolganőiket. A szabad férfi (ingenuus) és rabszolganője (ancilla) a meglehetősen mindennapos jelenség és társadalmilag tolerált dolog volt: a házasság pótlékaként vagy annak kiegészítéseként fogták fel. Az ilyen kapcsolat házas ember esetében sem számított házasságtörésnek (adulterium), a törvényes feleség ellene jogi eszközökkel nem is léphetett fel. A császárkorban, midőn a társadalom alsóbb rétegei számára lehetővé vált a szabadok és a felszabadítottak (libertus/a) között a házasságkötés, a contubernium-ot esetleg még törvényesen rendezni is lehetett.

Más volt a helyzet a szabad nő (ingenua) és rabszolgája (servus) esetében: az ilyen kapcsolat fajtalanságnak, stuprum-nak számított, és a büntetőjog is üldözte. A rendkívül negatív társadalmi megítélés volt az oka annak is, hogy lényegesen gyakoribb volt a szabad férfiak és a felszabadított nők, liberta-k közötti házasság, mint a szabad nők és libertus-ok között (becslések szerint mintegy a duplája).

Ha a familián belül a contubernium - legalábbis a férfiak és a rabszolgák számára -megengedett volt, a familián kívülre irányuló kapcsolatokat, mivel alapvetően idegen tulajdonosi érdekeket sértett és tulajdonjogi viták kockázatával járt, minden eszközzel igyekeztek megakadályozni. Mindazonáltal egy szabad nő ez esetben is súlyosabb megítélés alá esett, mint a hasonló státuszú férfi: ha ugyanis más rabszolgájával, a tulajdonos engedélye nélkül létesítettek contubernium-ot, egy senatus consultum Claudianum értelmében mind a nő, mind a kapcsolatból születő gyermek elveszítette szabadstatus-át és rabszolgává lett. Enyhébb volt a megítélés, ha a tulajdonos engedélyével jött létre a akkor csak a gyermek lett rabszolga. Hadrianus hatálytalanította ugyan a rendeletnek ez utóbbi részét, a 3-4. században azonban újra szigorításokat vezettek be, s majd csak Iustinianus törölte el.


.-