logo

XXVII Novembris MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Italici

Azoknak az itáliai népeknek és nyelveknek az általános megjelölése, amelyek az indoeurópaiak közé tartoznak (bár a görögöket és a keltákat ennek ellenére nem soroljuk ide).

Így a latino-faliscus-ok, az oszk-umber vagy szabell (szabin-szamnisz) csoport és talán a venét is. Sok kutató azonban az terminus technicus-szal kizárólag vagy elsősorban az umbro-szabelle-ket tartja számon, főleg az olasz tudósok. Ez az irányzat feltételezi, hogy az oszku-szok és az umberek valamint a szamniszok együtt az indoeurópaiak egy különálló, jól elhatárolódó ága voltak, s ennek megfelelően a latin nyelvvel való érintkezések újabb kölcsönzésekkel magyarázhatók. Ezen belül is külön alcsoport lenne az oszk, az umber és a dél-picén, mely utóbbival kapcsolatban rendelkezünk a legrégibb feliratos anyaggal, amely a Kr. e. 6/5. sz.-ra datálódik.

Vannak még igen gyéren adatolt nyelvek is, amelyek ide tartoznak, mint amilyen a paelignus, a volscus vagy a marrucinus. Egyes itáliai indoeurópai nyelveket mégsem sorolnak az - által beszéltek közé, mint amilyen a messapus vagy messapicas, mely a Sallentin-félszigetről a Kr. e. 6. sz.-ból ismert, s amelyet az ókori Illyricum nyelveivel szoktak rokonítani, bár ez kellőképpen nem támasztható alá adatokkal.

A görögöt és a keltát sem szokás az Italici-hez kapcsolni. Nem eléggé indokolt a szicíliait, feltehetőleg ugyancsak indoeurópai siculus-okat sem az Italici közé sorolni. Egyesek feltételezik, hogy az Italici az Alpoktól északra eső területekről vándoroltak volna be a félszigetre, talán Kr. e. 1000 tájékán. A latinok fokozatosan kiszorították a többi Italici-t, akiknek romanizációja a szövetséges háborúban elszenvedett súlyos vérveszteség után rohamosan haladt előre.


.-