logo

III October AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Praefectus frumenti dandi.

Kezdetben még a curator frumenti dandi, curator frumenti elnevezése is előfordult. Az ingyen-gabona osztást, - frumentatio-t irányító tisztségviselő Róma városában a császárkorban.

A tisztséget Augustus császár Kr. e. 22-ben külön erre szóló senatusi felhatalmazás birtokában hosszú távra szánt megoldásként hozta létre, amikor ő maga a városban úrrá lévő éhínség leküzdésére a plebs és a senatus nyomására rendkívüli megbízatásként a praefectura annonae-t ellátta.

A gabonaosztás feladatát két, Kr. e. 18-tól kezdve pedig már négy, évente a senatus által választott, praetori rangú curator-ra bízták. Az új tisztség magistratus-i jellegű volt: eleget tett az annualitas, a collegialitas, a választás követelményének, betöltésénél tekintetbe vették a cumulatio tilalmát, két lictor illette meg betölk közül nevezett ki.

Működése a Kr. u. 3. század közepéig követhető nyomon.


.-