logo

XXIV Junius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Defensor civitatis

A város oltalmazója. Császári tisztségviselő a városokban, a késő antikvitás időszakában.A defensor civitatis intézményét I. Valentinianus hozta létre 368-ban, a kisembereknek a hatalmasokkal szembeni védelmére, először csak Illyricumban, később a birodalom más részein is. Célja az egyébként törvénytelennek nyilvánított, egyre szélesebb körben terjedő patrocinium-ok elleni küzdelem volt: a nagybirtokosok által, a földtulajdon fejében ígért védelemmel szemben a kisbirtokosok számára egyfajta állami patrocinium-ot kívánt nyújtani, közvetett módon pedig, a kistulajdon védelmén keresztül, az állami adóalanyokat próbálta biztosítani.

A defensor-ok feladata a kisbirtokos lakosságnak a birodalmi hatóságok előtti érdekképviselete, s az adóbehajtások során az állami tisztségviselőkkel és a curialis-okkal szembeni védelme volt, ezért másképpen defensor plebisnek vagy defensor gentisnek, a nép oltalmazójának is nevezték őket. Rendszeresen tájékoztatniuk kellett az udvart minden olyan cselekményről, amely a közrendet és a városi birtokosok érdekeit sértette.
Hogy kellő súlyuk legyen, I. Valentinianus úgy rendelkezett, hogy a birodalmi arisztokrácia, a honorati köréből, pl. a volt helytartók közül kell őket a praefectus praetorio-nak kinevezni. 387-től a kinevezésükhöz a curialis-ok javaslattételi jogot nyertek, ez azonban már nem annyira a curia-val szembeni védelmi erejük hatékonyságának csökkenését, hanem a curialis-ok helyzetében bekövetkező negatív változásokat jelzi.

Rövidesen, 392-től védelmük már a curialis-okra is kiterjedt, s feladatkörük a rablók (latrones) elleni küzdelem folytatásával is bővült. A helyi hatalmasokkal való összefonódások elkerülése végett I. Theodosius 5 évre csökkentette hivatali megbízatásuk időtartamát. 409-től keresztény hitűeknek kellett lenniük, s kinevezésükkor a püspökök és a klérus javaslatát is figyelembe vették.

A romló közbiztonság és a mind erőteljesebbé váló feudalizálódási folyamat ellensúlyozására az 5-6. század császárai a - intézményének megerősítésével kísérleteztek: Maiorianus pl. a nyugati birodalom helytartóit arra szólította fel, hogy mindenütt nevezzenek ki defensor-kat, mert egyes gátlástalan emberek támadásai következtében sok polgár a sivatagba vagy távoli földekre menekült, úgyhogy egész városok váltak lakatlanná (Nov. Mai. 3).

A birodalom keleti részében Iustinianus újította fel a hivatalt.

.-