logo

XIX Junius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Decurionalia orcamenta

tiszteletbeli tanácstagság a colonia-kban és a municipium-okban.A decurionalia orcamenta kitüntetés volt, amelyet a duumvir-ek javaslatára az ordo decurionum olyan személyek részére adományozott, akik a város számára jelentős szolgálatokat tettek, vagy akiktől ellenszolgáltatásképpen a jövőben ilyeneket vártak. Rendszerint azok kapták. akik valamilyen oknál fogva - pl. mert felszabadított rabszolgák voltak, s mint ilyenek, nem rendelkeztek a tisztségviselés jogával, a ius honorum-mal vagy mert más város polgárai voltak - nem lehettek a városi tanács tagjai. Előfordult azonban olyan városokban is, ahol több volt a municipális tisztségre pályázó jómódú polgár, mint amennyit a tanács megüresedő helyeire fel lehetett venni, ugyanakkor a tanács ezek anyagi áldozatvállalási készségének hasznosításáról nem akart lemondani.

A decurionalia orcamenta a tanácstagság, decurionatus jelvényeinek, külső díszeinek viselésére és a tanácstagokat megillető megtiszteltetések igénybevételére jogosított: ilyenek voltak pl. a toga praetexta, a sella curulis, a decurio-k számára fenntartott hely a színházban, éjszakai közlekedés esetén fáklyahordozóval való világíttatás joga stb.
Nem járt vele valódi tanácstagság, azaz a döntéshozatalban való részvétel joga, ennek megfelelően az ornati ornamentis decurionalibus nem szerepeltek az album decurionum-ban sem, és a fennmaradt szórványos adatok arra utalnak, hogy a rendes tisztségekkel ellentétben a decurionalia orcamenta nem jelentett mentességet a munus-ok alól sem..-