logo

XXV Junius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

curatores aedium sacrarum et operum locorumque publicorum

A szentélyek, középületek és közterek építéséért és fenntartásáért felelős tisztségviselők a principatus időszakában.Ezek a feladatok a köztársaság korában a censor-ok és az aedilis-ek között oszlottak meg, a curatores aedium sacrarum et operum locorumque publicorum hatásköre innen vált le és lett önálló funkcióvá.
A tisztség létrejötte összefüggött Octavianus közeli munkatársának s későbbi vejének, Agrippának Róma helyreállításában és újjáépítésében végzett nagyszabású tevékenységével, melyet még Kr. e. 33-ban, nevezetes, consulviseltként másodszor vállalt aedilis-i hivatala alatt kezdett meg, majd az ezt követő húsz éven át magánemberként végzett. Halálát követően művének folytatására Augustus senatusi felhatalmazással kétcurator-i hivatalt is létrehozott: a curatores aquarum-ét és a curatores aedium sacrarum et operum locorumque publicorum-ét.

A curatores aedium sacrarum et operum locorumque publicorum a magistratus-ok mintájára megalkotott collegialis testület volt, kezdetben talán öt, Claudius császártól kezdve már csak két senator-i rendű taggal. Eleinte voltak praetor-i rangúak is a tisztségre megválasztottak között, a két - azonban már - consularis volt.

A Kr. u. 2. század második fele előtt lovagrendűeket nem neveztek ki a curatores aedium sacrarum et operum locorumque publicorum posztjára. Bár létrehozásában a princeps-nek döntő szerepe volt, a testület az első évtizedekben még a senatus felügyelete tartozott: tagjait a senatus választotta, működésének finanszírozása az aerarium Saturni-ból történt. A tisztséget rendszerint több éven át ugyanazok a személyek töltötték be, az annualitas majd csak a 2. századtól vonatkozott rá.
A két kompetenciája a gyakorlatban megoszlott: az egyik a szentélyek, a másik a profán épületek ügyével foglalkozott. Nem minden épület felügyelete tartozott azonban hozzájuk: bizonyos speciális rendeltetésű épületeknek külön curator-uk volt. A közterek illegális elfoglalásának, beépítésének megakadályozására, a templomokban elhelyezett áldozati ajándékok védelmére bíráskodási jogkörük volt. Claudius alatt kezdődött a császári ellenőrzésük és a hatáskörükbe való császári beavatkozás. Az azonban, hogy a császári építkezések mennyiben és meddig tartoztak a felügyeletük alá, egyelőre nem tisztázható. A Severus korban az utóbbiakat már a curatores aedium sacrarum et operum locorumque publicorum-mal párhuzamosan működő lovagrendű procurator operum publicorum felügyelte.

A késő antikvitásban a két - teljesen szétvált (curator aedium sacrarum, curator operum publicorum) és feladatuk is csupán az épületfenntartási munkákra korlátozódott, a nagyobb szabású építkezéseket egy curator operum maximorum vette át, és a szobrok felügyelete is önállósodott a curator statuarum tisztségének létrehozásával.


.-