logo

III October AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Comes rerum privatarum

A császári magánvagyon kezeléséért felelős magas rangú tisztségviselő, egyfajta kincstári igazgató a késő antikvitásban.A birodalmat (több Augustus esetén a birodalomrészt) irányító legfontosabb méltóságok egyike (vö. Not. dign, or. 14; occ. 12). Diocletianus alatt létrehozott elődje a magister rei privatae vagy más néven rationalis rei privatae volt.
Nagyszámú alkalmazottat foglalkoztató irodája, officium-a volt, és számos nagyhatalmú, a koronajavak egyes részeit felügyelő és igazgató tisztségviselő tartozott az irányítása alá. Közvetlen beosztott tisztségviselői voltak a rationales rerum privatarum és a procuratores rerum privatarum, akik egy-egy kisebb vagy nagyobb régión belül látták el a koronajavak felügyeletét.
Az egyes birtoktestek (praedia, saltus, fundi) vagy közvetlen állami kezelésben álltak, és procurator-ok igazgatták őket, vagy bérbeadás útján (conductio) hasznosították őket. Külön kezelték a legelőket, nyájakat és istállókat, ezek a procuratores saltuum, ill. a praepositi greg urn et stabulorum felügyelete alá tartoztak, akik ugyancsak közvetlenül a -nak tartoztak számadással.
A comes rerum privatarum felügyelte a konfiskációkat, gondoskodott az elkobzott vagy örökös nélkül maradt javak kincstári birtokba vételéről és az ezeken való gazdálkodás (közvetlen kezelés vagy bérbeadás) megszervezéséről. Ily módon jutott kincstári kezelésbe pl. Nyugaton Gildo óriási birtokkomplexuma Afrikában (398), amely egy comes rangú külön felügyelőt kapott (comes Gildoniciani patrimonii), aki ugyancsak közvetlenül a comes rerum privatarum alá tartozott.

A Nagy Konstantin uralkodásától meginduló, pogány templomokat sújtó vagyonelkobzások ugyancsak az irányítása alatt folytak. A Kappadókiában fekvő kiterjedt egykori templomi birtokok ugyancsak egy közvetlenül a comes rerum privatarum irányítása alá tartozó külön jószágkormányzót kaptak (comes domorum per Cappadociam).
A koronabirtokokon folyó gazdálkodást kincstári szállító járműállomány, a bastaga privata segítette, ezek igazgatói, a praepositi bas-tagae rei príuatae ugyancsak közvetlenül a felügyelete alatt álltak. A kincstári javakon belül elkülönített részt képezett a domus dinina, azok a birtokok, amelyek közvetlenül a császári palota ellátását szolgálták.

Az 5. sz. végén a császári birtokok kezelését kivették a comes rerum privatarum hatásköréből, és egy külön tisztségviselőre, a comes sacri patrimonii-ra bízták.


.-