logo

XV Quintilis AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Censores

A Kr. e. IV. században létrehozott, 339-től plebejusok által is - eredetileg öt, később másfél évre - betölthető kettős hivatal Rómában.

Feladatuk a polgárok ötévenkénti vagyonbecslése (census) és vagyoni helyzetüknek megfelelő osztályokba (centuriae) történő besorolása, és részben ezzel összefüggésben a szenátus összetételének ellenőrzése volt. Ezen túlmenően az ő feladatuk volt a római polgárok erkölcsének felügyelete mind a köz-, mind pedig a magánéletben.

Augustus korától hatáskörüket meglehetősen megnyirbálták, noha mind Claudius, mind pedig Domitianus maga is betöltötte (ez utóbbi élethossziglan) a censori tisztséget.


.-