logo

XI December AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Frumentatio - Frumentum

A gabona (frumentum) fogalma alá tartozott a búza (triticum), továbbá az úgynevezett far adoreum, melyből durvább fajta lisztet is készítettek, úgyszintén az árpa (hordeum), a zab (avena), a rozs (secale), a panicum (talán hajdina?) és végül a köles (milium).

Italia már a királyság korszakában külföldi gabonára szorult és már régi időben szállították a frumentum-ot Siciliából, később Africából, különösen Aegyptusból. Az évi termés (annona) és általában a gabonaügy (res frumentaria) mindvégig jelentékeny szerepet játszott a római köznép életében. Természetes, hogy a plebs mindig olcsóbban akart frumentum-hoz jutni, sőt mikor a szegény emberek száma növekedett vagy rossz termés s gabona-inség idején még ingyen is kellett frumentum-ot osztogatni. Innen van az a sok lex frumentaria, melyek közül igen nevezetes a Kr. e. 123-ban hozott lex Sempronia, melylyel a népbarát C. Sempronius Gracchus segíteni akart a szegény nép sorsán.

Régi időben az aedilisek vagy egy külön praefectus annonae gondoskodott arról, hogy a nép megelégedésére olcsó legyen a gabona vagy hogy a betevő falat nélkül szűkölködők ingyen kapjanak gabonát. A meghódított provinciák lakói kötelesek voltak bizonyos mennyiségű gabonát szállítani; ennek neve frumentum emtum. Ezt a gabonát használták fel a szegény köznép olcsó élelmezésére (frumentatio).

A provinciák kormányzói és helytartói katonák számára szintén olcsó áron szerezték be a kellő mennyiségű frumentum-ot és ilyen félig ingyenes szállítmánynak neve frumentum in cellam.

Néha a provincialis város lakóinak kellett megfizetniük a legiók számára szállított gabona árát: ez volt a frumentum aestimatum. Megjegyzendő, hogy a frumentatio mint katonai műkifejezés annyit is jelent mint gabonaszállítás vagy élelmi szerekről való gondoskodás ellenséges területen a katonaság számára.

Az egyes legiókban mindig voltak külön e célra kijelölt csapatok, melyek a sereg élelmezéséről gondoskodtak; ezeknek neve frumentarii.


.-