logo

XX Quintilis AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Tabularium.

OkirattárRomában eredetileg a leghozzáférhetőbb közhelyeken, a forumon vagy a Capitoliumon, függesztették ki a törvényeket, senatus consultumokat és szerződéseket (foedera); de csakhamar célszerűnek, sőt szükségesnek látták a megőrzésüket; e célra állították föl a Capitoliumon irattárt a foedera részére; majd a Saturnus templomban helyezték el az okiratokat, a hol az aerarium is volt az összes pénzügyi okiratokkal és számadásokkal.

A plebejusok érdekében és követelődzésére történhetett azon intézkedés, hogy a plebiscitumok s az ő érdekeiket érintő senatusconsultumok a Ceres templomban helyeztessenek el az aediles plebis fölügyelete alá. Ez elkülönítésre azonban nem volt többé ok a lex Hortensia (287-ben Kr. e.) után.

A Capitolium leégése (83-ban Kr. e.) után egy nagy egyetemes állami tabulariumot épített Q. Lutatius Catulus a Saturnus templom mögött ez az ú. n. aerarium Saturni, a melyet a Capitolium második leégése (69-ben Kr. u.) után úgy a hogy visszaállított volt, a legkésőbbi korban is fönnállt.

A császároknak azonban volt külön irattáruk hasonlóképen egyes községeknek, testületeknek, sőt magánosoknak is.


.-