logo

V December MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

conventus civium Romanorum

Római polgárok összejövetele, testülete. Egyfajta köztes képződmény az egylet (collegium) és a városi közösség között: jogi értelemben az előbbihez, gyakorlatilag az utóbbihoz állt közel.

A conventus civium Romanorum ott jött létre, ahol nagyobb számban római polgárok telepedtek le, de nem volt a közelben római jogú város. A Constitutio Antoniniana-t (Kr. u. 212) megelőzően a provinciákban mindenütt előfordult: pl. egy-egy görög polis területén, egy-egy bennszülött törzs territorium-án, a tartomány lakatlan, ager Romanus-nak számító földjén stb. Jogilag és igazgatásilag nem tartoztak, de nem is tartozhattak ahhoz a közösséghez, amelynek a településén esetleg éltek, mert egy római polgár (civis Romanus) számára az alacsonyabb rangúnak tekintett idegen polgárjog felvétele automatikusan a római polgárság (civitas Romano) elvesztésével járt.
Az érdekérvényesítés hatékonyabb módjának keresése, a római fölény tudata vagy egyszerűen csak a távolbaszakadt ember természetes vágya arra, hogy az idegen környezetben otthont teremtsen magának, és ott a honi mintákhoz és orientációs pontokhoz igazodhassék, ezeket a rómaiakat közösségi szerveződésre késztette. Kiépített önkormányzati szervezetük, a conventus civium Romanorum a római városok (municipium, colonia) intézményeit utánozta: élén választott tisztségviselők, rendszerint egy-egy curator civium Romanorum vagy magister-ek álltak, s volt egy tanácsa, ordo decurionum-a is.

A conventus civium Romanorum azonban egy döntő ponton különbözött a valódi városoktól: nem volt saját elkülönített territoriuma. Létrejöttüket követően ezek a conventus-ok gyakran a romanizáció és az urbanizáció katalizátoraivá váltak, s jelentős mértékben járultak hozzá a számukra helyet adó idegen közösség civitas peregrina) római jogú várossá, municipiummá való átalakulásához.


.-