logo

XXV September AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Tribunus fori suarii .

A disznópiac parancsnoka.

Egy Kr. u. 317-re datált forrás említi három városi cohors, a cohortes urbanae parancsnokaként.Elnevezése egyaránt összefüggésbe hozható azzal a katonai táborral, amelyet Aurelianus császár valószínűleg a városi cohors-ok számára építtetett itt, a fórum suarium mellett 270-ben, és a a cohortes urbanae korábbi parancsnokának a praefectus urbi-nak egyik speciális feladatával, a vágóállat- és húspiac ellenőrzésének kötelezettségével is. (Ulp., Dig. 1. 12, 1, 11.)

Források hiányában nem tisztázható biztosan sem a tribunus fori suarii-nak a praefectus urbi-hoz való hivatali viszonya, sem az utóbbinak a tribunus fori suarii kinevezése után a cohors-okhoz fűződő új viszonya; a jóval későbbre datálható Notitia dignitatum a tribunus fori suariit a praefectus urbi alá tartozó Róma városi tisztségviselők között sorolja fel rangban középtájon, a 8. helyen.

A legvalószínűbbnek az látszik, hogy Gallienus császár katonai reformjai következtében a praefectus urbi közvetlen parancsnoki jogköre a cohors ok felett megszűnt, majd, midőn a város közigazgatási struktúráját Diocletianus korában a praefecrus urbi funkciója alá rendelve újraalkották, a tribunus fori suarii a többi, egy-egy igazgatási ág irányítását végző tisztségviselőhöz hasonlóan apparátusával együtt betagolódott ebbe a rendszerbe.


.-