logo

XV Sextilis MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Principales .

Altisztek.A közlegények gregalis-ok és a centurio-k közötti katonai rangokat, s az ezekhez kapcsolódó beosztásokat betöltő katonákat jelentették, qui privilegiis muniuntur, vagyis azokat, akik a közkatonákhoz képest privilegiu-mokkal bírtak (Veget. 2, 7).

Az altiszti rangoknak több fokozata volt: A közlegény első előléptetését az jelentette, hogy mentesült a katonai szolgálattal járó mindennapos terhektől, a sáncmunkák, őrség stb., azaz a munus-ok alól, vagyis immunis lett s valamilyen speciális beosztást kapott, s szakszolgálatot teljesített, azonban még változatlanul a közlegények alapzsoldját kapta (stipendium, ill. legio).

A következő előléptetésnél sesquiplicarius, másfélszeres zsoldban részesülő, majd duplicarius, s végül, de ez már csak keveseknek adatott meg, triplicarius, azaz kétszeres, ill. háromszoros zsoldban részesülő katona lett. Annak a beosztásnak a jellege, amelyet immunis-ként kapott, rendszerint meghatározta a további előmenetelét, amely két vonalon volt lehetséges. Ha a katonát valamilyen taktikai feladatra osztották be: tesserarius, optio, signifer, aquilifer stb. lett - ezekhez a beosztásokhoz több rangfokozat is kapcsolódott, akkor a századánál maradt, és végül centurio lehetett. Ha valamelyik tiszt stábjához, officium-ához került, többnyire a katonai igazgatáshoz kapcsolódó teendőket végzett: librarius, actarius, interprex, speculator, quaestionarius, frumentarius, beneficiarius stb. lett, s végül irodafőnök, cornicularius lehetett.

A principales a katonai táborban (castra) nem a legénységi barakkokban (centuria) volt elszállásolva, hanem a parancsnokság principia mellett vagy szolgálati helye közelében. Az adminisztrációs feladatokra beosztott principales-t a legio-tól el is vezényelhették, pl. a helytartói hivatalba (amennyiben nem a helytartó volt a legionak is a parancsnoka), a provinciában elszórtan található állomáshelyekre (statio, beneficiarii), a szomszédos, inermis tartomány procurator helytartójához, s esetleg a Róma városi császári központhoz.


.-