logo

XV Sextilis MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

legatus pro praetore .

Praetori rangú legatus.A legatus pro praetore a senatus-i provinciák helytartói, proconsuljai mellé segítségül adott legatus-ok teljes neve a császárkorban.

Számuk rögzített volt: a két consularis helytartó, Asia és Africa proconsul-ja mellett három, a többi, praetor-i rangú helytartó mellett egy-egy - teljesített szolgálatot. Kijelölésük a helytartó kívánsága alapján történt, megbízatásuk a helytartójuk megbízatásáig tartott. Rangjuk a helytartónál egy fokkal alacsonyabb vagy vele azonos volt, a parancsnoklási viszonyok tekintetében azonban szigorúan a helytartónak voltak alárendelve.
Közreműködtek az igazságszolgáltatásban, tagjai voltak a helytartó tanácsának, s mivel imperium-mal rendelkeztek, katonai parancsnoki funkciót is betölthettek. A két consularis tartományban önállóan egy-egy kerületet igazgattak. Elvileg azonos rangúak voltak a császári tartományokban működőlegati Augusti pro praetore-vel, gyakorlatilag azonban az utóbbiaknak jóval szélesebb mozgástere és hatalma volt. Előzményüknek a lex Gabinia-ban (Kr. e. 67) Pompeius számára engedélyezett praetori rangú legatusok tekinthetők, álladó intézménnyé Kr. e. 27-től, a principatus kezdetétől, a tartományok senatusi és császári provinciákra való elkülönítésétől váltak.

Afrika kivételével létezésük a Diocletianus és Constantinus-kori igazgatási reformokig követhető nyomon a forrásokban.


.-