logo

XV Sextilis MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Frumentarii .

Nevük a frumentum gabona szóból származik, és feltételezik, hogy eredetileg a hadsereg élelmezéséhez, az annona militaris apparátusához beosztott katonákat jelentette, erről a tevékenységükről azonban szinte semmit sem tudunk (CIL VI 3340).

A forrásainkból jól ismert feladatuk a császári levelek és parancsok célba juttatása, azaz a katonai híradás és futárszolgálat volt, amelyet Traianus császár szervezett meg (CIL III 2063; SHA, Maxim. et Balbin. 10, 3). Utóda, Hadrianus alatt átvették a speculatores hírszerzői feladatkörét is, s egyfajta titkosrendőrséggé váltak. Ezirányú tevékenységüket a principatus korából számos forráshely dokumentálja (SHA, Hadr. 11, 4, 6; Macr. 12, 4; Alex. Seu. 23, 2; Claud. 17, 1; Aur. Victor., Caes. 29, 45. ad explorandum, annuntiandumque, qui forte in provinciis motus exsisterent, instituti).

Részt vettek az előállításokban, a letartóztatásokban, felsőbb utasításra gyilkosságokat és hóhérmunkákat hajtottak végre. A frumentarii a legio-k kötelékébe tartoztak. Egyes nyugati és dunai tartományok legioiból - így pl. Pannoniából is - bizonyos számú frumentarii-t rendszeresen Rómába, a császár melletti szolgálatra vezényeltek. Ezek itt egy numerus-t alkottak, parancsnokaik centuriok voltak.

Septimius Severus alatt a Celius dombon külön tábort kaptak, a castra peregrinát, parancsnokuk a princeps castrorum peregrinorum vagy rövidebben princeps peregrinorum lett. Itáliában elszórva is voltak kisebb állomáshelyeik, és a legiokkal nem rendelkező tartományokba is teljesíthettek szolgálatot.

Az általuk elkövetett súlyos visszaélések miatt Diocletianus felszámolta a szervezetüket.


.-