logo

V December MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Castellum

kis tábor a legio-nál kisebb katonai egység, pl. - auxilia tábora.Építésének alapelvei: pl. a helykiválasztás szempontjai, a tábor tájolása stb. azonosak voltak a nagy legio-táborokéval. Alapelrendezése: négyszögletes formája, két egymást merőlegesen metsző fő útja s az ezek találkozásánál elhelyezkedő parancsnoki épület, a principia komplexuma, négy kapuja, az erődfal megépítésének módja ugyancsak a castra modelljét követte. Attól egyrészt méreteiben tért el, hiszen jóval kisebb katonai egységeket kellett befogadnia, másrészt a belső építmények jellegében és ezek elrendezésében, hiszen az egységes elvek szerint felépülő legiókkal szemben a segédcsapatok mind a legiókhoz, mind egymáshoz képest igen nagy változatosságot mutattak.

Más volt a helyigénye egy ugyanolyan létszámú tisztán gyalogos (cohors) és egy tisztán lovascsapatnak (ala), s megint más egy lovassággal megerősített gyalogos egységnek (cohors equitata), emellett a fegyvernemből adódó eltérések másfajta táborberendezést s más típusú kiszolgáló épületeket is kívántak.
Tovább bonyolította helyzetet, hogy ezek a csapattípusok 500 fős és 1000 fős változatban is előfordultak, s rajtuk kívül léteztek még a szabályoktól eltérő felépítésű numerus-ok is. Emellett a körülmények néha azt is szükségessé tehették, hogy egy helyen két auxiliá-nyi erőt állomásoztassanak együtt. Mivel pedig a segédcsapatok a római hadsereg könnyebben mobilizálható és rugalmasabban felhasználható erői voltak, a legióknál gyakoribb áthelyezésük folytán jóval gyakoribb volt az auxiliáris táborok átépítése, bővítése vagy szűkítése annak érdekében, hogy pl. egy dupla létszámú vagy más típusú egység számára lakhatóvá vagy éppen egy fele létszámú csapat által védhetővé váljék.

Utólag, a lepusztult maradványokból, főleg ha az átépítés oda-vissza többször is megtörtént, nem egy esetben nagyon nehéz az egyes építési periódusokat meghatározni és az építkezés célját megállapítani. Mindezek következtében a birodalom castellum-ainak állapotáról jelen tudásunk szintjén kialakított kép még korántsem olyan tiszta, mint a legióstáborok esetében. Abban ma már nagyjából egyetért a kutatás, hogy normális esetben egy ala milliaria 5-6 hektáros, egy ala quingena-ria 2-4, egy cohors milliaria vagy egy cohors quingenaria equitata 2-3, egy egyszerű cohors quingenaria 1,5-2,7 hektáros táborral rendelkezett.