logo

XVIII Junius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Diadalmenet .

A katonai győzelem római megünneplésének formája, amelynek két válfaja volt, az ovatio és a triumphus. Eredetileg a rituális purificato része volt.

Később a diadalmas hadvezér szertartásszerű processziójává, felvonulásává alakult át a Campus Martius-tól luppiter Capitolinus templomához, a porta triumphalis-on át lépve be Rómába. amelyen egyébként más nem mehetett be. Egy idő után a diadalmenetnek bizonyos feltételei alakultak ki, mint pl. a triumphus szempontjából a külső ellenség megsemmisítése, a csatamezőn elesett legalább ötezer holttesttel; továbbá a győztes magistratus-nak imperium-mal kellett rendelkeznie, s haza kellett vezetnie provinciájából a saját auspicia-ja alatt harcoló hadseregét, hogy így mutassa meg a háború megnyerését. Minthogy Rómán belül az imperium megszűnt, ezért a hadvezérnek a városfalon, pomerium-on kívül kellett várakoznia, amíg a senatus megadta neki az engedélyt arra, hogy pusztán anapjára megtarthassa parancsnoki hatalmát a városon belül is.

A diadalmas hadvezér szertartásszerűen volt felöltöztetve (Iuppiteréhez hasonló királyi ruhába), babérkoszorút viselt, y quadrigae-n állt, előtte mentek lictor-jai, mögötte pedig hadserege. A felvonulásba bekapcsolódtak a magistratus-ok és a senator-ok, s menetben ott voltak a foglyok és a rabszolgák, akik a zsákmányt és az áldozati állatokat vitték. Kr. e. 200 és 70 között mintegy száz diadalmenet volt. Az előkelőknek a - nagy tekintélyt biztosított, s ezért a magistratus-ok igyekeztek mindenáron elérni az ilyen megtiszteltetést, ezért szerettek volna minél több és véresebb hadjáratot vívni.
Egy rabszolga azonban, aki a triumphator feje fölé babérkoszorút tartott, állandóan figyelmeztette őt arra, hogy halandó. A köztársaság végén egyesek túltették magukat az előírásokon, mint pl. Pompeius és Caesar, a császárkorban azonban már csak császár tarthatott diadalmenet. A triumphus szó a görög thriambos-ból került az etruszkon keresztül a latinba, s az etruszk festmények is hasonló rituálékat mutatnak, amelyeket azonban nem tudunk pontosan értelmezni.

Ennél kisebb és nem külső ellenség felett aratott győzelem esetében járt a kisebb diadalmenet, az ovatio.


.-