logo

XXIV Junius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Speculatores .

Katonai hírszerzőkA köztársaság korában a speculatores elnevezést még következetlenül, felváltva használják az exploratores-szel, azaz a felderítő-hírszerző tevékenység ekkor még nem differenciálódott. A két tevékenység elkülönülése, s az őket jelölő szavak jelentésének rögzülése a késő köztársaság időszakára következett be: míg az utóbbiak nyíltan, fényes nappal végezték megbízatásukat, mai fogalmaink szerint felderítők voltak, a speculatores sötétben, ill. titokban (Caes., b. G. 2, 11, 2-3.), azaz hírszerzők, kémek voltak. Ehhez a tevékenységükhöz gyakran futárszolgálat is járult. A triumvirek alatt a speculatores egy külön cohors-ot alkottak.

A principatus időszakában a speculatores-nek két fajtája volt:

1. A Rómában, a császár mellett szolgálatot teljesítőket speculatores Augustinak (speculatores Caesaris) vagy speculatores praetoriani-nak nevezték, és a testőrgárda, a praetorianusok alakulataiból válogatták ki őket. Egyfajta, a princeps személyét közvetlenül biztosító, külön testőrséget jelentettek.

2. Az előbbieken kívül a birodalomnak legio-nként további 10-10 speculatores-e volt (speculatores legionis), akik szintén nem a saját csapatuknál, hanem onnan elvezényelve, a consularis és praetori rangú helytartók székhelyén, a helytartói hivatal személyzete (officiales) között teljesítettek szolgálatot (CIL III 4452 = 11093, Carnuntum, Kr. u. 212/213-ból, CIL III 3524. Aquincum).

Inermis provincia proconsul-ja (Gallia Lugdunensis), ill. császári legatus-a (legatus Augusti pro praetore, Dalmatia) valamelyik szomszédos tartomány légióiból kapott speculatorest. A speculatores legionis futári feladataira nincsenek adatok. Tevékenységük alapvetően rendőri jellegű volt, és a helytartói büntetőbíráskodáshoz kapcsolódott: ők foganatosították a letartóztatásokat, kihallgatásokat vezettek és (az utasításoknak megfelelően akár helyben is) végrehajtották az ítéletet.

Hóhéri feladatkörük a késő antikvitásban is megmaradt. Az altisztek, principales közé tartoztak, rangban a beneficiarii fölött, a commentarienses és a cornicularii alatt álltak. E három altiszti beosztás képezte a ~ rendes előmenetelének az állomásait is.

A speculatores beosztásából való előléptetésüknek azonban - a magasabb rangú beosztások csekély száma miatt - viszonylag kevés volt az esélye.


.-