logo

XIX Quintilis AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Cohors amicorum

Barátok csapata, másképpen cohors praetoria, parancsnoki csapat vagy teljesebben cohors amicorum praetoria.A köztársaság időszakában a provinciakba kiküldött magas rangú római tisztségviselők privát kísérete, amely az adott személyek barátaiból, amicus-aiból és cliens-eiből állt, s melyet az illető maga szervezett saját védelmére és munkájának segítésére. A tartományi igazgatásnak ugyanis nem volt kiépített bürokratikus apparátusa, a szükséges személyzetről a megbízott tisztségviselőknek saját maguknak kellett gondoskodniuk.

Az ilyen kísérőknek semmiféle hivatalos megbízatása nem volt, így állami fizetés sem illette meg őket. Azt, hogy de facto állami feladatokat látnak el, majd csak a köztársaság késői időszakában ismerték el ellátásukra kiutalt javadalmazással (cibaria, congiarium, salarium). A philippi csatát követően Octavianus a cohors amicorum-ból választotta le azt a tisztán testőri feladatokat ellátó csapatot, amely a polgárháború végére kilenc, katonai mintára szervezett cohors-ra duzzadt, a cohortes praetoriae-t, ez lett a híres császári testőrség. A cohors amicorum ettől kezdve Octavianus alapvetően civil kíséretét, a szűkebb környezetébe tartozó barátait és bizalmasait jelentette.

A császárkorban a cohors amicorum egyrészt a császárok (vagy a császári család férfitagjai) útikíséretét jelentette (Suet Tib. 46; Cal. 19; Nero 5; Galba 7 stb.), amely magas rangú senatori vagy lovagrendű személyekből állt. Szinonimájaként a comitatus kíséret, amicus helyett a comes kísérő kifejezés is használatos volt.
A cohors amicorum másrészt a helytartók kíséretét is jelentette: azon személyek, mindenekelőtt képzett, jogi, igazgatási ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkező szakemberek körét, akiket adminisztrációs feladataik ellátásának segítésére vittek magukkal.