logo

XX Aprilis AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Latium maius

Nagyobb latin jog. Nagy valószínűséggel Hadrianus teremtette meg. A Latium maius-t egyes latin joggal (ius Latii) rendelkező városnak külön kiváltságként adományozták. A Latium maius-sal rendelkező városokban az évente választottmagistratusok mellett a városi tanácsba, az ordo decurionum-ba felvételt nyert személyek is római polgárjogot kaptak (Gai., Inst. 1, 96), a kiváltság tehát a tanácsnak a Latium maius pedani kategóriájába kerülő tagjaira vonatkozott.

Mivel a ins Latii csak a város vezetőrétegének szűk felső elitjét, a tisztségviselőket részesítette római polgárjogban, egyes városokban, ahol ez a csoport túlságosan dominánsnak bizonyult és a vezető tisztségeket tartósan birtokolni tudta, a városi vezetés viszonylag széles alsó rétegét tartósan el tudta zárni a római polgárjog megszerzésének lehetősége elől, a Latium maius kiváltsága adományozásának valószínűleg az lehetett a célja, hogy az így támadt feszültségeket feloldják. és az arra érdemes régi latin városok romanizálódott municipális arisztokráciáját római polgárjogban részesítsék.


.-