logo

IV Martius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Digesta

A digero szétválogat, szétoszt (úgy, hogy közben rendez) igéből. Többes számú szó, általában valamilyen rendszerezett gyűjteményes művet jelentett. Digesta vagy görögül Pandektai a címe a középkor óta Corpus iuris civilis-nek nevezett, Iustinianus császár alatt összeállított törvénygyűjtemény második részének.

A Digesta három év alatt, 533. dec. 16-ra, kétnyelvű, latin és görög változatban készült el. Összeállítását az akkori quaestor sacri palatii, Tribonianus irányításával egy 17 fős, jogtudósokból és ügyvédekből álló bizottság végezte, melynek maga a császár is tagja volt. A Digesta 50 könyvből álló nagyszabású gyűjtemény, amely a megelőző hat és fél évszázad folyamán élt és számottevőt alkotott római jogtudósok mintegy kétezer művének kivonatát témák szerint, hét részre rendezve tartalmazza. A Digesta törvényerejű jogszabálygyűjtemény volt, s az ítélkezés során segédeszközként használták. Amellett, hogy örökre megőrizte a nevét az utókor számára a római jogtudomány nagyjainak, a Gracchus fivérek köréhez tartozó Q. Mucius Scaevolának. az Augustus-kori Gaiusnak, Pomponiusnak vagy a Severus kor jeles képviselőinek, Paulusnak, Ulpianusnak, Papinianusnak és Modestinusnak stb., nagy, s egészen az újkorig folyamatosan növekvő hatása volt az európai jogfejlődésre is.


.-