logo

XIX Junius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Constitutio Antoniniana

hivatalos nevén M. Aurelius Severus Antoninus Pius, ragadványnevén Caracalla császár Kr. u. 212-ben kiadott rendelete, amely a római polgárjogot (civitas Romana) az ún. , dediticii kivételével a római birodalom valamennyi szabad lakójára kiterjesztette. A rendelet célja a kortárs Cassius Dio szerint (77, 9, 4-5) a római polgárok által fizetendő örökösödési adó, a - uicesima hereditatium révén a császári kincstár bevételeinek fokozása volt.

Ezt az örökösödési adó mértékének 5%-ról 10%-ra való egyidejű megemelése igazolni is látszik. A rendeletnek kevésbé méltányolt pozitív következménye a birodalomlakók jogállásának egységesülése, ennek folytán pedig a városok jogállásának egységesülése volt. Az újpolgárok a polgárjogszerzéssel járó névváltoztatás során - a szokásoknak megfelelően - a polgárjogot adományozó császár praenomen-jét és gentilicium-át vették fel, ezért a birodalom lakóinak többségét ezentúl M(arcus) Aurelius-nak hívták.


.-