logo

III October AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Aerarium.

A római kincstár, azaz aerarium populi Romani.Közismert nevén: az aerarium Saturni, mely a Saturnus-templomban volt elhelyezve a Capitolium közelében a forum Romanum mentén. Ez volt Róma fő kincstára. Itt őrizték a legfontosabb hivatalos dokumentumokat is.

Az aerarium-ot a quaestor-ok irányították scriba-k és viator-ok segítségével, felügyelete a senatus hatáskörébe tartozott. Egy speciális részlege volt az aerarium sanctius, ahol a rabszolga-felszabadításra kivetett 5%-os adót halmozták fel. A tribuni aerarii, a kincstári tribunusok mint a lovagrend egy alacsonyabb kategóriája talán a tribus-ok fizetéseit gyűjtötték össze az - számára.

Caesar az élére két aedilis-t helyezett kezelése céljából. Augustus előbb két praefectus-ra bízta az aerarium-ot (Kr. e. 28), majd egy 4 praetor párra (Kr. e. 23). Claudius újból a quaestor-ok vezetése alá helyezte, Nero pedig ismét két praefectus-t állított az élére. A császárság idején bizonyos állami jövedelmek az aerarium helyett a fiscus-ba kerültek.


.-