logo

XXII Maius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Forum .

1. római városok nyitott vagy piactere, amiből adódik, hogy antik piacvárosok némelyike a forum nevet viseli.

Rómában volt külön boarium, vagyis marhapiac és holitorium, azaz zöldségpiac. A lat. Forum a görög agora megfelelője volt, s mint ilyen a város szívét jelölte, acardo és a decumanus tengelyek találkozásában. Később általában három oldalról porticus, oszlopcsarnok vette körbe, míg a negyedik oldalon a basilica helyezkedett el. Az utóbbi egyébként a város tulajdonképpeni adminisztrációs központja volt.
A körbefutó porticusban helyezkedtek el viszont a boltok és a kereskedő standok. Ezáltal a római forum társította a nyilvános gazdasági életet a vallási, a közigazgatási és a politikai szereppel. Róma legrégibb és legnagyobb foruma a Forum Romanum, amelyen kívül, attól nem messze más forumok is voltak. Ez a Capitoliumtól keletre helyezkedik el és a Palatiumtól északra, míg a szemközti oldalról az Esquilinus magasodott fölébe.

A via sacra és avicus Tuscus találkozásában jött létre. Az itt talált sírok jelzik, hogy eredetileg kívül feküdt az itteni lakott településeken, mivel azokon belül nem lehetett temetőt létesíteni; majd miután a korábban mocsaras területet a Kr. e. 7. sz.-ban lecsapolták (cloaca maxima), gyülekező helyként szolgált, ahol olyan ősi épületek álltak, mint a Regia (a hagyomány Numához kapcsolta, később a pontifex maximus hivatali épülete volt), ill. a Vesta-templom, amelyek legrégibb alakjukban Kr. e. 600 előttre datálódnak.
Az első basilica-t itt Kr. e. 184-ben emelték (basilica Porcia). A teret Sulla is erősen átalakította, majd Kr. e. 30-ban Augustus egy diadalívet emeltetett itt. Sok eredeti épületet átalakítottak vagy újraépítettek, de új létesítmények is készültek egészen a Kr. u. 5. sz.-ig, sőt a Phocas-oszlop 608-ból való. A Romanum piacként is működött, azon kívül, hogy betöltött jogi és vallási feladatokat is, és ez volt a Város politikai központja.
Rómában több más forum is volt, amelyek többnyire a centrális sík területen helyezkedtek el a Velabrum és a Subura között. Még a Capitolium lábánál helyezkedett el a Caesar által Kr. e. 46-ban felszentelt forum Iulium vagy Caesaris, amelyet később Augustus egészített ki. Itt állt a Curia lulia, ill. Venus Genetrix temploma. A forum Augusti-t Kr. e. 2-ben Mars Ultornak szentelték. A forum pacis-t Vespasianus avatta fel.

Kr. u. 75-ben, hogy otthont adjon jeruzsálemi győzelme zsákmányának. A forum transitorium-ot vagy Nervae-t Nerva szentelte fel 97-ben, s az ezt határoló elébb említett forumokkal mintegy az egész területet hatalmas parkká alakította át. A forum Traiani-t, amelyet Apollodóros Damaskénos tervezett, 113-ban avatták fel a daciai háború hadizsákmányából. Ez a Capitoliumtól északkeletre fekszik, részben ráfutva a Quirinalisra, ahol 6 szinten voltak boltok.

A római forumok közül ez utóbbi hasonlít legjobban a provinciákban létrehozott forumokhoz. A tér az északi oldalán egy nagy basilica volt, mely mögött könyvtárak helyezkedtek el. Ezek egy udvart alkottak, s itt állt a 38 m magas Traianus-oszlop. Hadrianus mindezt még kiegészítette a diuus Traianus templomával.2. Egyfajta önkormányzati kategória, község. Legsűrűbben Észak-Itáliában fordul elő. Rendszerint egy főút menti kereszteződésben keletkezett, vásártartási joggal rendelkező település volt. Mérete elérte azt a nagyságot, hogy bizonyos fokú önkormányzattal rendelkezzék: saját tanácsa és választott tisztségviselői legyenek.
Teljes autonómiája, önálló városi rangja azonban nem volt, az ún. felségjogokat ugyanis - pl. a bíráskodást - kiküldött megbízottai révén Róma maga gyakorolta felette. Ez oly módon, történt, hogy Róma a forumokat és a hozzájuk hasonló egyéb fél-municipális közösségeket kerületekbe, ún. praefecturakba szervezte, és ezek élére a nevezett jogok gyakorlására a praetorok egy-egy praefectus iure dicundo-t neveztek ki. A forum tehát a római típusú önkormányzatok hierarchiájában a legalsó fokozathoz tartozott, és mintegy átmenetet képezett a falu, vicus és a város, amunicipium, ill. colonia között.

A forumok piactartási joguk révén kedvező feltételekkel rendelkeztek az önálló várossá, municipiummá való fejlődéshez. Ez a folyamat Itáliában a köztársaság késői időszakában kezdődött el. Számos forumból lett municipium, hasonlóan a mi Vásáros- vagy - vásárhely összetételű helyneveinkhez, nevében tovább őrizte a forum elnevezést (Forum Druentinorum a Via Aemilia mentén, Forum Novum Szabin földön) később a provinciákban is találkozunk (Forum Gallorum Hispaniában, Forum Domiti, Forum Voconi Gallia Narbonensisben, Forum Ligneum Aquitaniában, Forum Segusia-uorum Gallia Lugdunensisben stb.

A leghíresebb forum nevet viselő várost, Forum Julii-t (Frejus), Gallia Narbonensis fontos kikötőjét Iulius Caesar colonia-ként valószínűleg ugyancsak egy piachely mellett alapította.