logo

XXII Maius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Tárgysorozat az Africanus Quaestioiban

Tartalom tekintetében Africanus Quaestioi irányt adtak az ő utána készült hasonló műveknek. Africanust követte a tartalom tekintetében Cervidius Scaevola, Papinianus, Paulus. Ellenben a tárgysorozat nem vág össze, mert ez utóbbiak nagyjában az edictum sorrendjét követték, ellenben Africanus következőleg csoportosítá a. tárgyakat:

Az I. és II. könyvben helyt foglalt a testamentum, legatum, mortis causa donatio.

A ΙΙΙ. könyvben: S. C. Libonianum; a kötelmek teljesítésének helye és ideje; itt a rendszeres összefüggés hiányzik.

A IV. könyvben: hereditas, bonorum possessio, és a S. C. Vellaeanum.
Ebben a négy könyvben az örökséget és hagyományt keverten tárgyalta, itt-ott élők közti jogügyletet is sző közbe, mintha vegyesen akarna közölni sokfélét.

Az V. könyvben: bonorum possessio folytatva, továbbá a legatum.

A VI. könyvben: legatum, fideicommissum, S. C. Pegasianum, evictio, stipulatio,szolgalom, noxaedatio, kezesség.

A többi könyvek tartalma még kevertebb, jelesül:

a VII. könyv tartalma: fizetés, in integrum restitutio, actio communi dividundo, depositum, birtoklás, elbirtoklás, dos.

A VIII. könyv tárgysorozata: tutela, furtum, vétel, bérlet, actiones adiectitiae, mandatum, commodatum, pignus, condictio sine causa.

A IX. könyv tartalma: condictio ob causam datorum, vízjog, damnum infectum.
Előtérben állnak a ius civile intézményei, de a ius honorarium méltánylásával.Forrás: Dr. Vécsey Tamás: Sextus Caecilius Africanus (jogtudós)