logo

XXII Maius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

A Quaestiok keletkezésének ideje

Ezt közelebbről meg nem határozhatjuk, de úgy látszik, hogy a gyűjtemény: Hadrianus uralkodásának vége felé vagy Antoninus Pius uralkodásának kezdetén készült. Ugyanis Africanus már utal arra, hogy ha az örökhagyó a fiát emancipálta s ettől való unokáit hatalma alatt tartja, az emancipált fiú együtt hívandó meg a nem emancipált unokákkal Ez a nova clausula Julianustól való; világos tehát, hogy az edictum perpetuum előtt nem publicalta Africanus a Quaestioit. Ellenben nem reflektál Antoninus Fiúsnak arra a rendeletére, melyet ez a lekötelezett félre rótt hitbizomány tárgyában bocsátott ki.

Nem említi Africanus továbbá Antoninus Piusnak azt a rendeletét se, mely szerint a családapa, ha a leánya hozományát vissza akarja perelni, leányának vélelmezett beleegyezésével is teheti ezt. Sőt Africanus a régibb tételt említi, hogy az apa a kérdéses keresetet csak úgy indíthatja meg, ha bebizonyítja, hogy őt illeti az apai hatalom, és a leánya beleegyezett a kereset indításába. Abból, hogy Africanus sokat vett át Julianustól, nem következik, hogy Julianus halála (165) után írta Quaestioit; Gellius ugyanis 165-ben úgy ír Africanusról mint már nem élőről, tehát okvetetlenül 165 előtt jelentek meg a Quaestiok.Forrás: Dr. Vécsey Tamás: Sextus Caecilius Africanus (jogtudós)