logo

XV Quintilis AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Africanus származása

Africanus házi istenei eredetileg melyik tűzhelynél állottak őseinek képmásai honnan vándoroltak Rómába? Ez ma már csak gyanítható s a jogászt igen távolról érdeklő kérdés. Az ő korában három világrész jelesei igyekeztek a capitoliumi nagy nevek örökösei mellett széket foglalni a fórumon, mindenünnen törekedtek a tarpeji sziklák felé, bár azokat gyakran sújtá zsarnok-kezekből a villám, haladni iparkodtak a via sacrán fölfelé, bár ezen, a legragyogóbb diadalmenetek közben is emlékeztették, a kialvó lángokkal, a nagyra törőkét, az enyészetre. A birodalom egyesíté a népeket. Az egész ó-világ tekintete a souverain városra volt irányozva. A ki csak tehette, mind oda törekedett, oda vonult, pályát kezdeni, mint Africanus, vagy betetőzni mint Gaius, jövőt teremteni, mint Severus.

Felfrissült az itáliai faj a romlatlan provinciálisok betelepülésétől. A trónra fényt árasztottak a hispaniai és galliai eredetű nagy imperátorok s ezek fajrokonai lettek a római műveltség terjesztőivé. A jogtudomány művelésére kitűnő erők érkeztek a vidékről.

Az Afrikából vitorlázó Salvius Julianus is Ostiát választja kikötőjéül. Valószínűleg ő utána indult és ő hozzájött a héthalomra Sextus Caecilius Africanus, a ki elválaszthatatlanul ragaszkodott Julianushoz, mely ragaszkodás hihetőleg a közös eredetnek köszönhető. De bár honnan jött Africanus Rómába, ez nem bír hatással az ő méltatására. Már a Flaviusok óta nem nézték a bölcsőt, hanem a személyes érdemet.Forrás: Dr. Vécsey Tamás: Sextus Caecilius Africanus (jogtudós)