logo

XXVI Januarius MMXXII AD

Magnia Urbica

A 283-285 között uralkodó Carinus császár felesége. Augusta címet viselt.
Egy fia született.
Aurelianus utódai 275 és 283 között Tacitus, Florianus, Probus és Carus voltak.Gyorsan váltották egymást a trónon, és ugyancsak gyorsan távoztak a világból - erőszakos halállal. Az utolsó közülük, Carus homályos körülmények között halt meg, még villámcsapásról is beszéltek. Ami a feleségeket illeti, még a nevüket sem tudjuk, nem maradtak fenn ugyanis sem pénzek, sem feliratok, s a történetírók is hallgatnak róluk. Tudjuk azonban, hogy Carusnak két fia volt, Numerianus és Carinus.

Halála után léptek trónra körülbelül 30 évesen, apjuknak tehát 250 körül kellett házasságot kötnie. Carus felesége valószínűleg elhunyt, vagy elváltak, mielőtt férje császár lett, azaz 282 előtt. Talán ez a magyarázata annak, miért nem maradt fenn semmilyen pénz vagy felirat a nevével. Némelyek föltételezik, hogy leánya Aurelia Paulina volt, akit Carinus-szal és Numerianusszal együtt említ egy felirat. Miután a lányok gyakran kapták nevüket vagy nevük egy részét anyjuk után, ő is, tehát Carus felesége is lehetett Paulina.
Így hát Ulpia Severina, Aurelianus felesége után az első császárné, akiről teljes bizonysággal tudjuk, hogy létezett, és aki nyomot hagyott maga után pénzérmék és feliratok formájában, Carinus felesége, Magnia Urbica. Sok-sok pénze és felirata maradt fenn a birodalom számos országában. Az egyiken, egy ülő női alak mellett, amely vélhetően őt magát ábrázolja, két gyermek áll, a felirat pedig Pudicitia - Felicitas, azaz Szerénység - Boldogság.

Ez a boldogság azonban igen rövid életű volt. A Nigrinianus nevű fiú igen hamar meghalt, még apja életében, ezután az istenek közé sorolták. Magát Carinust saját katonái ölték meg a Margus (ma Morava, Szerbia) folyó mellett. Ez a Diocletianus elleni csatát követően történt, aki a császári hatalomra tört, miután a császár testvére, Numerianus vele együtt harcolva meghalt a perzsák ellen.

Diocletianus az egész családot felejtésre ítélte, amit bizonyítanak a feliratok a kitörölt nevek nyomaival. Ez vonatkozik Urbica nevére is.Forrás:
Aleksander Krawczuk - Római császárnék
Fordította Dávid Csaba
ISBN 978 963 267 024 9