logo

XXVI Januarius MMXXII AD

Laeta

A 367-383 között uralkodó Gratianus császár második és egyben utolsó felesége.
Utóda nem született.Constantia, Gratianus első felesége bizonyosan 383 késő tavaszán halt meg, a férfi viszont ugyanez év augusztusának végén hunyt el, ekkor már ismét nős emberként. Tehát újabb házasságra adta a fejét, szinte közvetlenül Constantia halála után, amikor még a gyászidő nem telt le, a halott pedig útban volt Konstantinápoly felé! Különleges sietséggel vette feleségül Laetát. Mivel magyarázható ez?
Csak feltételezésekre szorítkozhatunk, ugyanis semmit sem tudunk a választott családjáról és személyéről. Gratianus tragikus halálának bizonyos körülményei, valamint a kortárs források arra mutatnak, hogy szerelmes volt belé. Lehetséges, hogy az érzelmek már Constantia életében fellobbantak, a románcot pedig rögtön az ő halála után legalizálták.

Amikor Gratianus, akit Gallia partjainál legyőzött a bitorló Maximus, dél felé menekült testőrségével együtt, az őt üldöző tiszt csapdát készített elő Lugdunum közelében. A császár már készülődött a folyón való átkeléshez, amikor a túlparton megjelent egy női gyaloghintó vagy hordszék. Gratianus bizonyos volt abban, hogy Laeta érkezett meg. Ezért, mint Szozomenosz írja, „azonnal és gondolkodás nélkül átkelt a folyón, hiszen nemrég volt az esküvőjük. Fiatal volt, és nagyon szerelmes ebbe a nőbe; nagyon vágyakozott is utána.”
Így került Maximus embereinek kezébe a saját meggondolatlansága és felesége iránti szerelme miatt. Egyesek szerint azonnal megölték, mások szerint elfogták, és csak Lugdunumban gyilkolták meg, lakoma közben. Ez augusztus 24-én történt, miközben első felesége koporsója még csak közeledett Konstantinápoly felé. Különös az események összecsengése.

Laeta és anyja, Tisamene életben maradt. Theodosius császár védelmet és támogatást biztosított nekik. Az utolsó róluk szóló hír az, hogy amikor 408-ban Alarik körülvette Rómát, és a városban kitört az éhínség, a két nő az állami élelmiszerkészletek felhasználásával sok embert megmentett a haláltól. Laeta ekkor már 40 éves lehetett.Forrás:
Aleksander Krawczuk - Római császárnék
Fordította Dávid Csaba
ISBN 978 963 267 024 9