logo

XXVI Januarius MMXXII AD

Julia Aquilia Severa.

Heliogabalus császár második feleségeA 218-222 között uralkodó Heliogabalus császár második felesége. Valószínűleg 221-ben ment hozzá férjhez. Augusta címet kapott. Néhány hónap múlva a császár eltávolította őt, majd 221 végén ismét magához vette. Utódja nem volt.

Vesta-szűz volt, azaz előkelő római családból kellett származnia. Herodianosz, a kortárs történetíró ezt írja:
„Hogy bizonyítsa teljes férfiasságát, [Heliogabalus] Vesta papnője iránt gyulladt szerelemre, egy szűz iránt, akinek a szent törvények szerint érintetlenül és makulátlanul kellett élnie élete végéig. Ő azonban elvette az istennőtől, elvitte a papnők szentélyéből, és feleségévé tette. A senatushoz írt levelében igyekezett magyarázni ezt a szentségtörést és rémes gaztettet. Kijelentette tehát, hogy az érzelem, amely elfogta, igen emberi, és ő valóban ezt a lányt szerette meg. Ezenkívül, mint állította, magától értetődik, hogy egy pap feleségül vesz egy papnőt, mivel ezzel egyáltalán nem sérti az isteni törvényt. De őt is hamar elküldte magától.”

Egy másik szemtanú, Cassius Dio így mutatja be a dolgot: „Amikor Paulát eltávolította, mert állítólag jel volt a testén, együtt élt Aquilia Severával, nyilvánvalóan törvényt szegve ezáltal. A legistentelenebb módon megbecstelenítette a Vestának szentelt szüzet, s azt merészelte állítani: azért tettem ezt, hogy tőlem, főpaptól és tőle, főpapnőtől az istenekhez hasonló gyerekek szülessenek! Így dicsekedett azzal, amiért megszégyenítve kellett volna végighurcolni a Forumon, börtönbe vetni, majd halálra ítélni. De ennél a nőnél sem maradt meg sokáig. Utána mást vett nőül, majd ismét és ismét mást. Mindezek után visszatért Severához.”

Fennmaradtak antiochiai, római, aquilai pénzek. Ezeken nagyszerű szimbolika és feliratok láthatók: Általános igazságosság, Egyetértés, Boldog Venus, Égi Venus, Öröm. És végül, mintegy gúnyosan - Vesta, a házi tűzhely istennője.


Forrás:
Aleksander Krawczuk - Római császárnék
Fordította Dávid Csaba
ISBN 978 963 267 024 9