logo

XXVI Januarius MMXXII AD

A V. könyv tartalma

E könyv teljes tartalma a Kr. u. 29-31. évek eseményeire terjedne ki; azonban csak az első négy fejezet maradt fönn belőle és az ötödiknek egy darabja; a könyv többi része hiányzik. Elveszett tehát a 29. évből az első öt fejezeten túlmenő események leírása, a 30. év eseményeié egészben, a 31. éviek nagy részben. E hézagokat a történelmi folytonosság érdeke szempontjából szükségesnek tartjuk rövid előadásban pótolni, mire nézve eredeti forrásokul C. Velleius Paterclus, C. Suetonius Tranquillus, Dio Cassius, Josephus s részben Juvenalis munkái szolgálnak.


Nevezetesebb eseményei ez időszaknak:

Livia halála;
Tiberius és Seianus üldözi Agrippinát s fiát Nérót;

a tanács nem mer ellenük vádat emelni, a nép pedig pártjokat fogja, Tiberius ismétli vádját.


Az elveszett részekben foglaltatnék:

Agrippina száműzetése Pandateria szigetére, Nero meggyilkoltatása, testvérének Drususnak bebörtönöztetése.

Végül Seianus Macro közreműködésével megbukik éskivégeztetik.


Forrás: Tacitus fennmaradt összes műve. Fordította: Csiky Kálmán, Budapest 1903