logo

XXX September MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Az ifjú Hannibal

Hasdrubal halála után a hispániai pun sereg Hannibalt választotta fővezérré. Hannibal az ókor lángelméinek az egyike volt. Neve jelentése „Baal ajándéka” (Baal egy harcos pun isten). Kr.e. 247 körül született, s apja mellett a táborban nőtt fel. 9 éves volt, amikor apját kinevezték hispániai főparancsnoknak.

Kisgyermekként látta a háborút, megismerte a rómaiakat, akik hazájára súlyos csapásokat mértek. Korán szívta magába a gyűlöletet Róma iránt, s még gyermekként örök bosszút fogadott ellenük. Hannibal ezt így beszélte el:
„Mialatt apám Zeusznak áldozatot mutatott be, mellette álltam az oltárnál. […] engem pedig magához szólított és barátságosan megkérdezte, hogy részt akarok-e venni a hadjáratban? Amikor pedig örömmel igent mondtam, sőt kis fiú módján sürgetve kértem is, hogy vigyen magával, megragadta a jobb kezemet, oda vitt az oltárhoz, megérintette a kezemmel az áldozatot és megesketett, hogy sohase leszek barátja a rómaiaknak!”

romaikor_kepHamilcar Barcas nagy gondot fordított fia nevelésére. Nap mint nap a katonákkal volt, megtanult mindent, amit a hadvezetéssel, harcokkal kapcsolatban tudni kell. A hispániai bennszülöttek elleni harcokban tanulta meg a hadtudományt. Kitűnő vezér és lovas volt. A legnehezebb helyzetekben is feltalálta magát. Apja már korán beavatta minden tervébe és titkába. Katonái előtt nagy tekintélyre tett szert.Lipcsei Ildikó