logo

XXVII Maius MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Scipio visszatérése

Hannibál a rhodosziak fogságában van, az események pedig felgyorsulnak, és nem Antiókhosznak kedveznek. A király újabb tengeri vereséget szenved Müonneszosznál, Epheszosz magasságában. Itt is Eudamosz rhodoszi katonái játsszák a kulcsszerepet. Ezek a párjukat ritkító hajósok a gályák elejére meggyújtott kénnel teli nagy edényeket helyeztek, hogy rudak és kötelek segítségével a megcsáklyázott ellenséges hajók fedélzetére borítsák az égő ként. A módszer rendkívül hatásos.
Mihelyt az égő kén a Szeleukida-quinqueremisekre borul, a fedélzeten azonnal elharapódzik a tűz, a vitorlák pillanatok alatt lángra kapnak. A csata ilyetén fordulatának láttán Polüxenidasz tengerészei pánikba esnek, sokan inkább a tengerbe vetik magukat, mintsem a tűzben leljék halálukat. Az összecsapás mérlege: több mint negyven elsüllyedt Szeleukida-hajó.

Antiókhosznak látnia kell: az Égei-tenger immár a rómaiak felségvize lett. A Korükosz-foki sikertelenségtől a müonneszoszi váratlan katasztrófáig eltelt időben a Szeleukidáknak meg kellett hajolniuk a rómaiak és szövetségeseik hadtudománya előtt. Eközben Scipio Africanus is visszatér.

I. e. 190 végén a zamai győző azzal a szándékkal kel át a szoroson, hogy végleg lezárja az Antiókhosz ellen viselt háborút, éppen úgy, ahogy annak idején Hannibál ellen tette. Scipio hagyja, hogy emberei könyörtelenül fosztogassanak. Kis-Ázsia legfontosabb városaiban (a mai Törökország területén), a Szeleukida uralkodó ettől megrémülve komolyabb engedményekre hajlandó. Kötelezi magát, hogy a rómaiak háborús költségeinek felét hadisarc gyanánt visszafizeti, végleg kivonul Trákiából, és lemond Lampszakoszról és Szmürnáról, a szívéhez oly közel álló görög városokról is.

Scipio azonban hajthatatlannak bizonyul. Érzi erőfölényét, és visszautasítja á Szeleukida küldött, a büzantioni Hérakleidész ajánlatát. Nem csak azt kéri, hogy a Szeleukidák vonuljanak ki minden európai területről, egyenesen azzal áll elő, hogy hagyják el Kis-Ázsiát. Szíve mélyén természetesen ő is tudja, hogy ez túlzó követelés, inkább az a célja, hogy provokálja Antiókhoszt, és egy végső ütközetben fölényesen legyőzhesse.
Hérakleidész ekkor döntő jelentőségűnek vélt titkot árul el: Antiókhosz Epheszoszban tartja Scipio fiát, akit még a háborúskodás kezdetén ejtett foglyul. A büzantióni küldött szerint a Szeleukida uralkodó váltságdíj nélkül is kész átadni az ifjú Scipiót. Sőt a szabadon engedett fogoly nem kevés pénzzel térhetne vissza a római táborba. Az ígéretek azonban nem érik el a várt hatást.

Scipio sértett hadvezérként, nem pedig hálás apaként válaszol, megköszöni Antiókhosznak a nagylelkűségét, ugyanakkor továbbra is hajthatatlan a békefeltételeket illetően. A tárgyalások ezzel zsákutcába jutottak. Mindkét fél ragaszkodik elképzeléseihez, ezt a konfliktust már csak a fegyverek dönthetik el.


Forrás: Luc Mary - Hannibal - Akitől reszketett Róma - Fordította: Morvay Zsuzsa