logo

XXVII Maius MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Hannibál, Karthágó királya

Az amik Spárta vagy még inkább a Római Köztársaság mintájára a pun államot egy tisztviselői testület, azaz két szuffet irányítja. A kettős hatalom arra szolgál, nehogy valaki egyeduralomra törjön. A szuffetek a hadseregnek nem parancsolnak, ám így is számos fontos előjoguk van.
Politikai vezetőként jogukban áll összehívni mindkét döntéshozó testületet (a Vének Tanácsát és a népgyűlést), és reformokat javasolhatnak. Amikor Hannibált megválasztják szuffetnek, nem kéreti magát. Jól jön neki, hogy a Száznégyek Tanácsának tagjait már nem tisztelik szentként a nép körében. Ennek a legfelsőbb igazságszolgáltató testületnek, az államtanács egyfajta meghosszabbításának amúgy is túl nagy a hatalma.
A tanács tagjait élethossziglan választják meg, elvben az „általános biztonságért" felelnek, ám az idők során apránként megnőtt a hatalmuk, és kiterjedt a társadalmi és politikai élet teljes gépezetére. Hannibál szuffet azt tervezi, hogy leszámol a Hannón-klánnal.

Öt évvel az i. e. 201-es békekötés után Hannibál még mindig nem tágít: Nagy Hannón családja fosztotta meg az itáliai győzelemtől. Szerinte ugyanis a kudarcért egyedül a Száznégyek Tanácsának tagjai felelősek, akiknek személyes jólétük fontosabb volt a város érdekeinél. Ez a tanács csak egy maroknyi ember érdekeit szolgálja.
A „bírák rendje" (ordo judicum) akadályozta meg, hogy Karthágó nagyhatalom legyen, tagjait már teljesen megrontotta a pénz. Hannibál úgy dönt, rendet teremt a tanácsban, kihúzza a méregfogát. Először azt javasolja, hogy a száznégy tagot ezentúl csak egy évre válasszák meg, és tisztségüket ne lehessen meghosszabbítani. Egyébként a zamai vesztesnek az a véleménye, hogy a Rómának fizetendő hadisarc törlesztéséhez minden polgárnak egyaránt hozzá kell járulnia, így a leggazdagabbaknak is.

Ezek az intézkedések előbb-utóbb belső viszályokat keltenek. Hannibál ellen összeesküvéseket szőnek, élete csak egy hajszálon függ. Különben is nehéz helyzetben van, mert a rómaiak most már a kiadatását követelik. Személye körül állandóan pletykák keringenek. Ellenfelei szerint titkos kapcsolatban áll a Rómával ellenséges III. Antiókhosz udvarával.
Különös módon az i. e. 195-ös esztendőben egyedül nagy ellensége, Scipio Africanus veszi védelmébe. A zamai győző szerint egyszerűen képtelenek a Hannibál ellen felhozott vádak, meg sem kell őket hallgatni. A senatusnak azonban nem ez a véleménye. A rómaiak küldöttséget indítanak Karthágóba, és egyenesen megvádolják a szuffetet, hogy ősszejátszik a Szeleukida ellenséggel. Hannibált a letartóztatás fenyegeti. Az egyetlen kiút számára, ha elhagyja ősei városát.


Forrás: Luc Mary - Hannibal - Akitől reszketett Róma - Fordította: Morvay Zsuzsa