logo

XXVII Maius MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Az elárult férfi

A még mindig Korakészionban időző Hannibál nem asszisztálta végig „pártfogója" végső kudarcát. Antiókhosz már semmilyen téren sem akar szembeszegülni a rómaiakkal, beleegyezik, hogy kiadja a pun hadvezért. Hannibálnak tehát nem áll szándékában odautazni. Álruhában hagyja el Korakészion kikötőjét (még a szakállát is leborotváltatja), és Krétára megy, ahonnan Gortün városa felé veszi az irányt, mely arról híres, hogy számos kalózt és egyéb menekültet befogadott már. A latin történetíró, Justinianus, valamint Cornelius Nepos szerint minden aranyát és ezüstjét a kertjében felállított bronzszobrok üreges belsejébe rejtette.
Ezt az időszakot a lehető legnagyobb homály fedi. Csak feltételezésekbe bocsátkozhatunk a Krétán töltött éveket és Hannibál ottani tevékenységét illetően. I. e. 186-tól kezdve a szökevény Armeniában bukkan fel, majd Prusziasznak, Bithünia üj királyának kapuján kopogtat. Új vendéglátóját arra biztatja, hogy kezdjen háborút az egyik magnésziai hős, a pergamoni Eumenész ellen, így a pun hadvezér ismét azt csinálhatja, amit a legjobban szeret: hadjáratot vezethet.
Egy harminc hajóból álló flotta élén megütközik Eumenésszel a Márvány-tengeren. Ez az összecsapás, mondhatni, kicsit szokatlan. Amikor Hannibál meglátja Eumenész parancsnoki hajóját, a katapultákkal állítólag egy csomó mérges kígyót hajít rá, ami érthetően pánikot kelt a hajósok között. Ezzel az ötlettel el is dönti a csata sorsát, az általános zűrzavarban a bithüniai flotta legyőzi a pergamonit. Cornelius Nepos beszámolója elfogult ugyan, de kétségtelen, hogy ez a tengeri csata Hannibál katonai zsenijének utolsó felvillanása.

A következő években a pun hadvezér több sikeres rajtaütést vezényel le Müsziában, még mindig a bithüniai sereg élén. Prusziasz, hogy megszilárdítsa hatalmát a meghódított területeken, új várost építtet, Pruszát (Bursa). A fővárostól, Nikomédiától nyugatra, Bithünia déli partvidékén épül az új város, melynek Prusziasz király nagyságát kell hirdetnie.
Az uralkodó a katonai sikerek mesterére bízza az építkezést, így Hannibál hadvezérből építésvezető lesz. A források szerint itt felépíttette magának karthágói villájának pontos mását. Ha hihetünk Plutarkhosznak, Hannibál új lakóhelye leginkább egy föld alatti járatrendszerrel bebiztosított erődítményre hasonlított, nem kevesebb mint hét vészkijárata volt. Ám még ez a ház sem védhette meg őt a rómaiaktól. A béke visszatértével Hannibál viszonylagos nyugalmának vége szakadt.

I. e. 183-ban végül árulásnak esik áldozatul. Prusziasz elárulja Flaminiusnak, hogy a számkivetett karthágói az ő földjén tartózkodik, mire Flaminius azonnal odaküld egy csapatot, hogy elfogják. Hannibál házát körülveszik. A hadvezér belefáradt az évek óta tartó hajtóvadászatba, úgy dönt, hogy önkezével vet véget életének, és megmérgezi magát. Ekkor hatvannégy éves. Korának leghíresebb hadvezére közönséges tolvajként menekülve hal meg. „Így ért nyomorúságos véget egy nagy ember dicsőséges élete. De mennyivel nyomorúságosabb lett annak az országnak a sorsa, amelyet olyan szenvedélyesen szeretett."


Forrás: Luc Mary - Hannibal - Akitől reszketett Róma - Fordította: Morvay Zsuzsa