logo

XXVII Maius MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

A keleti száműzetés

Türosz legendás város, a városok városa. Még mindenki emlékszik arra, hogy i. e. 332-ben milyen hősiesen szállt szembe a lakosság Nagy Sándor harcedzett katonáival. Justinianus elbeszélése szerint (amelynek egy része természetesen legenda) Elissza királynőnek szintén menekülnie kellett néhány hűséges hívével, mert a palotában összeesküvést szőttek ellene.
I. e. 814 egyik nyári napján futott zátonyra a „tunéziai" partoknál. Karthágó városát ott alapították meg, ahol a későbbi pun város szimbóluma, egy lófej partra sodródott. Most, hatszáz évvel később egy karthágói keres menedéket Föníciában - a történelem szinte megismételte önmagát. Hannibált szívesen fogadják a pun civilizáció bölcsőjében. Eközben politikai ellenfelei tovább acsarkodnak rá Karthágóban. Miután elfogni nem tudják, elkobozzák összes javait, és földig rombolják a házát.

Hannibál Türoszba érkezve csalódott, mivel nem találja ott Antiókhoszt. A Szeleukida uralkodónak Thrákiában kellett maradnia, Hannibálnak néhány hónapig várakoznia kell. A csúcstalálkozó végül Epheszoszban jőn létre, i. e. 194 októberében. Hannibálnak korántsem rendeznek pompás bevonulást, a fogadtatás inkább távolságtartó, szinte kínos. Bár a Róma elleni háborút még nem hirdették ki hivatalosan, a köztársasággal már nem is lehetne feszültebb a viszony. Antiókhosz egészen biztos benne, hogy a döntő szó a fegyvereké lesz. Addig azonban a Szeleukida uralkodó nem tudja, hogyan viszonyuljon Hannibálhoz, a hívatlan és zavarba ejtő vendéghez. Ütőkártyát ad-e a kezébe, vagy hátrányos helyzetet teremt? A válasz a jövő titka.

„A pun vezér személye, aki afféle mumus a rómaiak szemében, elrettenthette őket attól, hogy hadba szálljanak a Szeleukida uralkodö ellen, de éppúgy arra is sarkallhatta őket, hogy ezt az utat válasszák, és egyszer s mindenkorra leszámoljanak ezzel a fenyegetéssel." Mi legyen Hannibál szerepe egy esetleges Róma elleni háborúban? Ő már látta Romulus városát reszketni.
Elfogadja-e a másodhegedűs szerepét, engedelmeskedik-e mások parancsának? Antiókhosz jól tudja, egyetlen hadvezére sem ér fel Nagy Sándorral, viszont ha Hannibálra bízza a hadsereg irányítását, saját vezéreit haragítja magára, akik nem tűrhetik, hogy egy idegen parancsoljon nekik, még ha ez az idegen az évszázad legnagyobb hadvezére is. Hannibál jelenléte tehát az adott helyzetben megoldhatatlan problémának, igazi gordiuszi csomónak látszik.

Hannibálnak azonban nincs választása: az övéi elárulták, a rómaiak üldözik, mindenképpen a Szeleukida-udvarban kell megtalálnia a helyét. Miután úgyis megvádolták, ha igaztalanul is, hogy összejátszik Antiókhosszal, most már valóban hűséges katonai tanácsadója akar lenni. Ez a történelem iróniája.
Antiókhosz azonban még nem szánta el magát, hogy hadat üzenjen Karthágó ősi ellenségének. Lehet, hogy jobban járna, ha megpróbálná visszaállítani a Földközi-tenger medencéjének erőegyensúlyát. A nyugati részeket a rómaiakra hagyná, akiknek amúgy is meggyűlt már a bajuk az ibérekkel, ő maga pedig megszilárdíthatná keleti pozícióit.


Forrás: Luc Mary - Hannibal - Akitől reszketett Róma - Fordította: Morvay Zsuzsa