logo

XXVII Maius MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

A szökevény

I. e. 195-től kezdve Hannibál már nem legyőzött hadvezér, nem is bukott szuffet, hanem hazaáruló. Az események hatására úgy dönt, hogy elmenekül. A római küldöttség hivatalosan nem azért érkezett, hogy letartóztassák, hanem hogy rendezzék a Masszinissza és Karthágó között fennálló területi konfliktust. Hannibált azonban nem lehet becsapni, tudja, hogy azon nyomban cselekednie kell.
Néhány hűséges hívével gondosan előkészíti távozását. Még indulásának napján is dolgozik, intézi a szokásos ügyeket, mintha mi sem történt volna. Látszólag gondtalanul sétálgat a várfalakon, és a felújítási munkákat kommentálja. Az éj beálltakor a megbeszélt helyre, az egyik kapuhoz megy, ahol néhány szolga már várja a lovakkal. Tétovázás nélkül, vissza se nézve elindul dél felé. Soha többet nem látja viszont Karthágót, a hálátlan várost, amely diadalai idején éppúgy magára hagyta, mint most, a vereség után.

Lóhalálában vágtat egész éjszaka (húsz kilométerenként lovat vált), hajnalra megérkezik Rász-Kaboudia egy csendes kis öbléhez, Thapszosz és Dimassz közőtt. Alig tizenöt óra leforgása alatt több mint 120 kilométert tett meg. Egy quinqueremis (ötsorevezős hajó) várja; azonnal hajóra száll és elindul a Közel-Kelet felé.
Váratlan kellemetlenség, hogy a tengeren, Szfax közelében, Kerkina szigete mellett felismeri egy föníciaiakból álló banda. Hannibál fél, hogy a kereskedők egyenesen Karthágóba sietnek a hírrel, ezért elhiteti velük, hogy Türoszba indul követként. Megpróbálja a tengerészeket egy darabig Kerkinában tartani, ezért egy zseniális ötlettel engesztelő áldozatot mutat be, és lakomát rendez, amelyre mindenkit meghív.
Cselesen arra kéri a vendégeket, hogy a sátorépítéshez hozzák magukkal a vitorlákat és a vitorlarudakat. A mulatság során a jóllakott és lerészegedett föníciai tengerészek egymás után elalszanak a parton, észre sem véve „vendéglátójuk" eltűnését. Hannibál hajója még napfelkelte előtt kiér a nyílt tengerre, és hajózik tovább kelet felé. A szökevény néhány nappal később megpillantja Türosz kikötőjét.



Forrás: Luc Mary - Hannibal - Akitől reszketett Róma - Fordította: Morvay Zsuzsa