logo

III Martius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Hadi készülődés

Kr.e. 218 áprilisában Hannibal megindult észak felé, hogy folytassa a hódítást. Ez a lépése már vitathatatlanul szerződésszegés volt. Válaszul erre Róma is mozgósítani kezdett. Rómában ekkor Tiberius Sempronius Longus és Publius Cornelius Scipio volt a consul. Cornelius Scipio provinciaként megkapta Hispániát, Sempronius Longus pedig Afrikát és Szicíliát. A senatus megszavazott számukra 6 légiót és annyi szövetséges csapatot, amennyire szükségük van, ill. akkora hajóhadat, amekkorát fel tudnak szerelni. Galliába is vonult 2 légió
L. Manlius praetor vezetésével.

A régészek Karthágó romjai között találtak 300 elefántot befogadó istállót is. Karthágó afrikai kapcsolatai révén rengeteg indiai és afrikai elefántot tudott szerezni, s ezeket kiképezték a harcra. Hannibal jól kiképezte lovas katonáit is, mivel a rómaiaknak gyenge volt a lovassága. Elvetette a falanxot, inkább a gyorsan mozgó gyalogosokat és lovasokat kedvelte. Róma is jelentős haderővel rendelkezett, legalább félmillió katonát tudott hadra fogni, de ehhez sok idő kellet. Hannibal ezzel szemben tudatosan készült a háborúra és igyekezett szétverni Róma szövetségi rendszerét. Ellene próbálta hangolni a keltákat, gallokat és minden Róma által meghódított népet. Kémeket küldött a római táborokba.

romaikor_kepKülönbözőek voltak a szemben álló felek stratégiai elképzelései. A rómaiak Itálián kívül akartak megütközni az ellenséggel. Sempronius feladata lett volna, hogy Szicíliából átkel Afrikába és Karthágót saját területén támadja meg. Scipio célja Masszilia védelme, majd Hispaniában Hannibal leverése volt. Hannibal mindezt keresztül húzta. Terve az volt, hogy fő erőivel Itáliában csap le Rómára. Nehézséget csak az okozott számára, hogy eljusson oda seregével.
A tengeri út ki volt zárva, mert az egykor Karthágót védelmező szigetek római kézen voltak, s a tengeri fölény is az övéké volt. Maradt tehát a szárazföldi út. Terve az volt, hogy az Ebrotól kiindulva átkel a Pireneusokon, majd a Rhone völgyén keresztül eléri az Alpokot, átvág annak gerincén, s leereszkedik a Pó-síkságra. A tervezett út hossza több mint 1600 km volt, mely ellenséges törzsek területén vezetett keresztül.

Hannibal, hogy Afrika védelmét is biztosítsa egy esetleges Szicília felől érkező, római támadással szemben, tekintélyes sereget hagyott ott. A hispániai csapatokat átküldte Líbiába, a líbiai csapatokat átszállította Hispániába, hogy elkerülje a hadsereg belső zavarait.
Hispániában a fivére Hasdrubal parancsnoksága alatt megfelelő hajókat, kb. 12 000 líbiai gyalogost, 1500 lovast, 300 ligurit, 500 balearit és 21 elefántot hagyott. Ő maga Cartagonál 90 000 gyalogost, 21 000 lovast (Livius szerint 12 000) és 60 elefántot vont össze.Lipcsei Ildikó