logo

X Sextilis MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Tiberius Gracchus újabb tribunatusának kérdése.

Gracchusnak komolyan kellett attól tartania, hogy a nemesség hivatalának letelte után, akárcsak 360 évvel azelőtt Sp. Cassiust, az egyeduralomra való törés bűntette (affectatio regni) miatt halálra fogja itéltetni. Ezzel a veszedelemmel szemben egyedül csak az nyújtott volna védelmet, ha folytatólagosan tribunná választatja magát egészen addig, míg a kormányzat hatalma meg nem törik. Csak az önmaga biztonságáról gondoskodott tehát akkor, amidőn elhatározta, hogy a következő 132. évre újból pályázik a tribunságra. Ez alkotmányellenes lépés volt, mert a törvény tiltotta az újból való választást.
Ezzel a lépésével tápot adott ellenségeinek, hogy megújult erővel azzal gyanúsítsák, hogy az egyeduralomra törekszik. Emellett tervbe vette, hogy öccsét is fellépteti tribunnak, apósa, App. Claudius Pulcher pedig pályázni fog a második consulatusra. Ha ez a terv sikerül, az osztóbizottság kellő hivatali tekintéllyel felruházva folytathatja működését és oly nagy hatalomnak jut a birtokába, mellyel szemben az optimaták tehetetlenek lettek volna. Ily megoldást azért kellett választania, mert köztudott dolog volt, hogy hivatala letelte után az optimaták mindenképen le akarnak számolni vele. Ám ha a vezér elpusztul, vele bukik a reformmozgalom is.
A nemesség könnyen eltöröltetheti a törvényt, ha felhívja a figyelmet arra, hogy a törvényt forradalmi úton, egy tribun intercessiójának figyelembe nem vételével hozták. Ezek után kétségtelen, hogy Gracchus számára egyetlen mód az volt, hogy magát ismét tribunnak választatja meg. Más kérdés, hogy ehhez meg voltak-e a szükséges törvényes alapok. Nincs tudomásunk arról, hogy valamely törvény a tribunok újraválasztását szabályozta volna. A többi magistratusok újraválasztását törvény korlátozta. Valószínű, hogy annak határozatai a tribuni választásokra is kiterjedtek.

Minden attól függött, hogy sikerül-e a tribunnak keresztülvinnie a terveit, mert ha már egyszer apósával és öccsével együtt megválasztották, ezen családilag egyesített consuli, tribuni és agrár-biztosi hatalommal szemben a konzervatív nemesség minden védekezése hiábavaló lesz. Ezt a veszedelmet természetesen az optimaták is felismerték s épen ezért teljes erővel belevetették magukat az agitációba, hogy megbuktassák. Főleg azt hangsúlyozták ki, hogy a tribunná való újjáválasztással Gracchus a maga számára állandósítani akarja a hatalmat.Forrás: Szász Béla - Földkérdés Rómában (Budapest 1935)
..