logo

VIII December MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Gracchus akcióba lépése, javaslatainak időrendje .

Forrásaink, mint ahogy ezt már az előző fejezetben láttuk, rendszerint akkor hagynak cserben, mikor a korszak egy-egy kiemelkedőbb eseményéhez érkezünk el. C. Gracchus javaslatainak időrendi sorrendje feltétlen bizonyossággal meg nem állapítható. Ha nem volna olyan szembeszökő a logikai kapcsolat a törvényhozás egyes fázisai között, e hatalmas reformalkotásról csak törmeléket tudnánk nyújtani.
Nem állapítható meg az sem, hogy a javaslatok milyen formában nyújtattak be, ezért Lange azon beállítása, hogy C. Gracchus javaslatait egyszerre nyújtotta volna be, puszta feltevés marad, sőt figyelemmel a városi plebsnek a lex socii-val szemben tanúsított ellenséges magatartására és a tribunnak a lovagrenddel szándékolt megegyezésére, ily promulgáció valószínűtlennek látszik.

A chronologiai sorrendre nézve egyedüli támaszték Appianus azon adata, hogy C. Gracchusnak első tribuni évében csak egy fontos törvényt sikerült keresztülvinnie és pedig a lex frumentariát, a gabonatörvényt. Ebből azonban nem következik, hogy a gabonatörvényt ne előzhette volna meg más tótvény. Ellenkezőleg a hivataltól való megfosztásra vonatkozó és a politikai bűncselekmények elbírálásáról szóló törvények, már Előkészítő jellegüknél fogva is meg kellett, hogy előzzék a lex frumentariát.


Forrás: Szász Béla - Földkérdés Rómában (Budapest 1935) .