logo

XIII Aprilis AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Gracchus Afrikában.

A tribun eltávozásának hírét a nemesség kitörő örömmel fogadta. Ellenfelei meg voltak győződve arról, hogy távollétében a megváltozott hangulatot még jobban ki tudják használni. Régi bevett szokás szerint a tribunoknak nem volt szabad Rómát elhagyniuk, így a törvényesen kapott megbízás dacára sem volt legális Gracchus afrikai kiküldetése. A hibát akkor követték el, amidőn a törvényben oly megbízást adtak, amely egy másik törvény szellemével ellenkezett.
Fulvius Flaccus, Gracchus hűséges segítőtársa nem ment vele le Afrikába, vagy ha le is ment oda, rövid ideig maradhatott ott, mert forrásaink szerint a népvezér távollétében ő vette fel a harcot Drusussal. Flaccus főleg a szövetségesek egyenjogúsítása érdekében fejtett ki erőteljes agitációt és tagadhatatlan, hogy természetének agresszív jellege nem volt kedvező a mozgalom népszerűsítése szempontjából és Gracchusnak személy szerint is igen sok ellenséget szerzett.
Különben már az is feltűnő, hogy Flaccusnak a további események során mennyire nő a befolyása és jelentősége s ugyanakkor Gracchus szereplése mennyire szűk térre szorul. Azt ma már megállapítani nem lehet, hogy Flaccus előtérbe nyomulásának Gracchus elfáradása volt-e az oka, vagy pedig az a körülmény, hogy a népvezér tekintélyének csökkenését, a helyzet rosszabbra fordulását saját párthívei arra használták föl, hogy vezérüket mintegy ellenőrzés alá helyezzék.

Miután Gracchus Afrikába megérkezett, rögtön a tőle megszokott nagy energiával hozzálátott az új gyarmat, Junonia megszervezéséhez. Már előzetesen, a nagy érdeklődésre tekintettel, a telepeseknek törvényben megállapított háromezres létszámát hatezerre emelte föl. Hogy minél több és minél jobb emberanyaga legyen az új gyarmat számára és talán hogy Drusus demagóg propagandáját ellensúlyozza, személyenként két-százholdnyi parcellát ígért minden egyes telepes számára, ami az eddigi gyakorlat mellett egészen hallatlan terjedelem volt.
Bár csak 70 napig volt távol Rómától, ez az idő mégis elég volt ellenfeleinek arra, hogy a tömeg hangulatát tökéletesen ellene fordítsák. Drususnak sikerült elérni azt, ami eddig valósággal elképzelhetetlen volt, hogy még magának a senatusnak az intézménye is népszerűvé vált a nép előtt. Amilyen könnyen elkötelezte Gracchus egy évvel előbb a városi plebset a semproniusi törvények mellett, éppoly készséggel állott ugyanez a tömeg Drusus javaslatai mellé.


Forrás: Szász Béla - Földkérdés Rómában (Budapest 1935).
.