logo

XIX Quintilis AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Az idősebb Plinius nagy művében lelkesen írt Itáliáról amely:


"..világ minden országának tanítványa és egyben édesanyja, az istenek akaratából arra hivatott, hogy ragyogóbbá tegye magát az eget is, egyesítse és kiművelje a világ szétszórt népeit, egyetlen művelt nyelv használatával kapcsolja össze a sokféle nyers nyelven beszélő népeket, közelebb hozza őket egymáshoz, és megadja nekik az igazi műveltséget, s röviden szólva az egész világ valamennyi népének hazája legyen!"Roma aeterna - Róma örök


(Tiberius szavai)

plinius

"A régi Róma elpusztult, ma már csak romjai emlékeztetnek egykori fényére, s vele együtt eltűnt a történelem színpadáról az a római ember is, aki egykor Európában, sőt a Földközi-tenger egész térségében, majdnem ezer esztendeig fontos szerepet játszott.


A háborúk, a járványok, a természetes szaporulat csökkenése következtében ez az egykor kemény, bátor nép elsorvadt. A kevéssel is beérő, szorgalmas római földműves, az érdekeit soha szem elől tévesztő kereskedő, a tenger száz veszélyével szembeszálló hajós, a pénzügyletek gyanús útvesztőiben is jártas, kérlelhetetlen pénzember az évszázadok során elpusztult és amit alkotott, eltűnt.


Ürögdi György


Helyükbe új népek új emberei léptek, akik a rómaiak fáradtságos munkával elért vívmányait nem ismerték, és szinte mindent előről kezdtek."Oldalunk célja, hogy a római embert és az ókori Rómát a mai ember számára szinte látható közelségbe hozza!