logo

XXVI Januarius MMXXII AD

Péter és Pál apostol halála.

Péter és Pál apostol a Nero féle üldözésben haltak meg. Haláluk körülményeit azonban nagyon nehéz ezek alapján bemutatnunk. Lukács éppen ott fejezte be az Apostolok cselekedeteit, amikor a történet szerint már éveken belül kitörne az üldözés, így a Biblia alapján nem tudunk meg semmit sem Neróról, sem a két apostolról részletesebben.

Az Apostolok cselekedete a teológusok magyarázata szerint azért zárul olyan hirtelen, mert Lukács elérte célját: bemutatni, hogyan terjed el Krisztus tanítása a pogány világban is. Egyedül Pálról tudunk, aki a császárhoz való fellebbezése után, Kr. u. 61-ben megérkezett a városba, és még két évig biztosan ott tartózkodott, bérelt házában felügyelet alatt. Lukács nem írja le, hogy Péter mikor érkezett Rómába, annyit tudunk, hogy Márk evangéliuma Péter római igehirdetésére épült. Az, hogy mikor tartózkodott ott, és pontosan mikor halt meg, az bizonytalan. Lactantiustól tudjuk, hogy „Már Nero uralkodott, amikor Péter Rómába érkezett"". Ezt az Acta Sanctorum Nero uralkodásának 12. évére teszi, ami Kr. u. 66-ot jelent.

A teológusok állítása szerint Pál leveleiből visszavezethetőek utalások, amelyek azt támasztanák alá, hogy Pál Kr. u. 63-as felmentése után elhagyta Rómát és megfordult több helyen is. Ezek a helyek a következőek lehetnek: Kolosszé, Macedónia, Efezus, Hispánia, Kréta, Korinthus, Miletos, Nikopolis, Troas. Mivel ezek csak utalások, nem lehetünk benne teljesen biztosak.Forrás: Fodor Krisztina Dóra - Nero bűne? - Az első keresztényüldözés kitörésének okai és hatása a források tükrében