logo

XXVIII Maius MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Újabb kihallgatás a főtanács előtt

Ap. csel. 5:17-42

A gyülekezet növekedése kiváltotta a főemberek irigységét, így az apostolokat bebörtönözték, hogy ezt követően példás büntetést szabhassanak ki rájuk. Tervüket ezúttal isteni beavatkozás hiúsította meg. Ez a tény (mivel a börtön ajtaja zárva volt, és az őrök is a helyükön voltak), elsősorban a szadduceusoknak jelentett komoly feddést, hiszen ők mind a föltámadást, mind az angyalok létezését tagadták, ezért a történtek elsősorban az ő felfogásukat kérdőjelezték meg, és közvetve kétségbe vonták a Főtanácsban betöltött vezető szerepüket is, amit a rivális farizeusok jelenléte is veszélyeztetett. Ez segít megérteni a kihallgatás során tanúsított indulatos magatartásukat.
Az apostolok, amikor kérdőre vonták őket, és a korábbi tilalomra hivatkoztak, megismételték korábbi bizonyságtételüket, ezúttal még erélyesebben, mivel a főemberek egyre nagyobb és egyértelműbb bizonyságoknak és világosságnak álltak ellent, és gyilkos szándékukban is eltökéltebbek voltak. Péter még világosabban kimondta a lelkiismereti szabadság elvét, megerősítve, hogy a Jézus által rájuk ruházott tekintéllyel tanítanak. A főemberek vádja, miszerint „betöltötték Jeruzsálemet a tudományukkal”, számukra a munkájuk elismerése volt, amit fel is vállaltak, hiszen ezáltal teljesítették a Jézustól kapott megbízatást.

A főemberek gyilkos szándékát a köztiszteletben álló farizeus, Gamáliel hiúsította meg. Felszólalása, Nikodémus korábbi megnyilatkozásához hasonlóan (ld. Ján. 7:50-51) józan belátásról tanúskodott, és némileg lecsillapította a dühösködő tanácstagokat.
A főemberek ennek ellenére is csak úgy voltak hajlandók elengedni a tanítványokat, hogy először megkorbácsolták őket. Ők azonban az elszenvedett fájdalmak ellenére mégis örömmel hagyták el a kihallgatás helyét, megemlékezve Jézus szavairól: „Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért” (Mt. 5:10), és a lelkiismereti szabadság elvének engedelmeskedve még nagyobb buzgalommal tanítottak tovább.Takács Szabolcs - A megváltás története - Az apostoli kor