logo

XXVIII Maius MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

A csoda mint a meggyőzés eszköze (Összefoglalás)

Az első négy évszázad keresztényei nem szerveztek tömegrendezvényeket, nem hívták ezrek előtt az oltárhoz a megtérni vágyókat, hogy azok Krisztusnak szentelhessék magukat. Egyszerűen szájról szájra terjesztették a vallás igéjét, mindezt saját személyes kapcsolati hálójukon keresztül. Az áttértek a családjaik, barátaik, szomszédaik és egyéb ismerőseik körében terjesztették az örömhírt, amelyben immár ők is hittek. Az embereket végül is nem az új doktrínák, vagy a keresztények rituális tevékenységeiről szóló híresztelések, és nem is a hitközösség előnyei győzték meg. A különbséget a keresztény üzenetet alátámasztó elképesztő történetek jelentették.
Már a kezdetektől fogva Jézus megdöbbentő élete és szolgálata, majd az apostolok és az ő utódaik munkája is azt példázta, hogy Isten hatalma végtelen és ez kézzelfogható közelségbe került hívei előtt. Isten látványosan munkálkodott, követői pedig megbizonyosodhattak róla az általa előidézett csodálatos tetteken keresztül.
Csak kevesen állíthatták, hogy személyesen tapasztalták ezeket a látványos csodákat. Erre nem is volt szükség. Csupán el kellett hinniük, hogy ezek a dolgok valóban megtörténhettek, és hogy a csodák sora tovább folytatódik. Ezt a hitet a keresztény térítők csakugyan elérhették. Ők nem hivatásos szónokok voltak, csak egyszerű emberek, akik továbbadták azt, amit maguk is hallottak és elhittek. Minél több történet keringett, és minél nagyobb meggyőződéssel adták azokat elő, annál valószínűbb volt, hogy a hallgatóság hitelt adott nekik.

Ezek a történetek szoros kapcsolatban álltak azzal a nézettel, amely szerint Isten földi hatalma előrevetítette, mi várható azután, hogy a földi lét véget ér. Isten hívei ígéretet kapnak, hogy beléphetnek az örök boldogság, béke és dicsőség birodalmába. Aki azonban elutasítja az üzenetet, nagy árat fizet érte. A földi élet szenvedései össze sem hasonlíthatók azzal a gyötrelemmel, ami az igazságot megtagadók és a gonosz hatalmat szolgálók osztályrészéül jut. Ezeknek az embereknek csak az örökké tartó agónia félelmetes ígérete marad.

Tudjuk, hogy az üzenet meggyőző volt, hiszen a kereszténység végül a Római Birodalom államvallása lett. De ez nem egyik napról a másikra történt. És a legendás beszámolók ellenére nem történtek tömeges áttérések. Egy-egy keresztény meggyőzte egy rokonát, barátját vagy szomszédját. És az idő múlásával többségbe kerültek a keresztények, mert aki keresztény lett, az elveszett a pogányság számára.


Forrás: részletek Bárt D. Ehrman A kereszténység diadala című munkájából (Fordította: Beke Ádám)