logo

XXIX Novembris AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

ID Cikk címe Témakör Feltöltés dátuma
19177 Néhány papiruszon fennmaradt tipikus inasszerződés szövege Gyermekmunka és a rabszolgák képzése a Római Birodalomban 2021-05-08 06:30:38
19176 Munkába állás életkora Gyermekmunka és a rabszolgák képzése a Római Birodalomban 2021-05-08 06:29:36
19175 Paedagogium. Gyermekmunka és a rabszolgák képzése a Római Birodalomban 2021-05-08 06:28:51
19174 Dolgozó lányok Gyermekmunka és a rabszolgák képzése a Római Birodalomban 2021-05-08 06:27:04
19173 Inasság Gyermekmunka és a rabszolgák képzése a Római Birodalomban 2021-05-08 06:25:10
19172 Oktatás a szabadokkal együtt Gyermekmunka és a rabszolgák képzése a Római Birodalomban 2021-05-08 06:23:29
19171 Rabszolgagyermekek családi viszonyai Gyermekmunka és a rabszolgák képzése a Római Birodalomban 2021-05-08 06:22:33
19170 Közműveltségi képzés az ókorban Gyermekmunka és a rabszolgák képzése a Római Birodalomban 2021-05-08 06:20:40
19169 Gyermekmunka és a rabszolgák képzése a Római Birodalomban (Bevezető) Gyermekmunka és a rabszolgák képzése a Római Birodalomban 2021-05-08 06:19:36
19168 Milyen volt Iudaea provincia a felkelés előtt A Római Birodalom áttekintése 2021-04-28 09:21:40
19167 A végső érv - a nemzethalál rémképe A Római Birodalom áttekintése 2021-04-28 09:21:03
19166 Rabok legyünk vagy szabadok A Római Birodalom áttekintése 2021-04-28 09:20:23
19165 A provinciák és nemzetek tulajdonságai A Római Birodalom áttekintése 2021-04-28 09:19:45
19164 A legyőzhetetlen Róma - történelmi példák A Római Birodalom áttekintése 2021-04-28 09:18:54
19163 Róma, az egész világ ura. A Római Birodalom áttekintése 2021-04-28 09:18:14
19162 A királyi szónoklat - és annak következményei A Római Birodalom jellemzése 2021-04-28 09:16:47
19161 A beszéd részei. A Római Birodalom jellemzése 2021-04-28 09:16:00
19160 A tanácsadó beszéd, mint műfaj A Római Birodalom jellemzése 2021-04-28 09:15:20
19159 Ki volt II. Agrippa A Római Birodalom jellemzése 2021-04-28 09:14:40
19158 Flavius Iosephus - A zsidó háború II. 16.4. (345-401) A Római Birodalom jellemzése 2021-04-28 09:14:03
19151 A principátus mint államforma kialakulása az ókori Rómában (Összefoglalás) A principátus mint államforma kialakulása az ókori Rómában 2021-04-28 08:57:11
19150 A princeps hatalmának forrása A principátus mint államforma kialakulása az ókori Rómában 2021-04-28 08:56:28
19149 Az Augustus név felvétel A principátus mint államforma kialakulása az ókori Rómában 2021-04-28 08:55:40
19148 Egy összeesküvés és következményei A principátus mint államforma kialakulása az ókori Rómában 2021-04-28 08:55:01
19147 Helyreállított köztársaság - újfajta egyeduralom A principátus mint államforma kialakulása az ókori Rómában 2021-04-28 08:54:22
19146 Az augustusi béke A principátus mint államforma kialakulása az ókori Rómában 2021-04-28 08:53:43
19145 Caesar egyeduralmi törekvése. A principátus mint államforma kialakulása az ókori Rómában 2021-04-28 08:52:59
19144 A köztársasági államforma válságjelenségei A principátus mint államforma kialakulása az ókori Rómában 2021-04-28 08:52:16
19143 A szabad köztársaság államformája A principátus mint államforma kialakulása az ókori Rómában 2021-04-28 08:51:38
19142 Kezdetben volt a királyság... A principátus mint államforma kialakulása az ókori Rómában 2021-04-28 08:50:49
19141 A principátus mint államforma kialakulása az ókori Rómában (bevezető) A principátus mint államforma kialakulása az ókori Rómában 2021-04-28 08:50:05
19140 Vég és kezdet - Úton Európába Az ókor alkonya - A kései Római Birodalom története 2021-04-25 15:58:35
19139 I. Theodosiustól Iustinianusig (395-565) - Rómából Bizáncba Az ókor alkonya - A kései Római Birodalom története 2021-04-25 15:57:47
19138 I. Theodosiustól Theoderichig (395-526) - A Nyugatrómai Birodalom vége Az ókor alkonya - A kései Római Birodalom története 2021-04-25 15:56:50
19137 Nagy Theodosius (379-395) - Az egység vége Az ókor alkonya - A kései Római Birodalom története 2021-04-25 15:54:59
19136 I. Valentinianus és Valens (364-378) - Átmenet és kezdet Az ókor alkonya - A kései Római Birodalom története 2021-04-25 15:54:08
19135 Iulianus (361-363) - Grandiózus kudarc Az ókor alkonya - A kései Római Birodalom története 2021-04-25 15:53:12
19134 Constantinus fiai (337-361) - Hátralépések Az ókor alkonya - A kései Római Birodalom története 2021-04-25 15:52:20
19133 Nagy Constantinus (306-337) - Áttörés és kitörés Az ókor alkonya - A kései Római Birodalom története 2021-04-25 15:51:36
19132 Diocletianus és a tetrarchia (284-305) - Újrakezdés Az ókor alkonya - A kései Római Birodalom története 2021-04-25 15:50:45
19131 A késő ókor, mint kései és korai időszak Az ókor alkonya - A kései Római Birodalom története 2021-04-25 15:49:49
19130 A Quaestiok keletkezésének ideje Az Aelius, a Mucius és a Sabinus rendszere 2021-04-25 09:24:30
19129 A Quaestiones rendszere Az Aelius, a Mucius és a Sabinus rendszere 2021-04-25 09:23:59
19128 Tárgysorozat az Africanus Quaestioiban Az Aelius, a Mucius és a Sabinus rendszere 2021-04-25 09:23:18
19127 Sabinus rendszere Az Aelius, a Mucius és a Sabinus rendszere 2021-04-25 09:22:39
19126 Mucius rendszere Az Aelius, a Mucius és a Sabinus rendszere 2021-04-25 09:22:07
19125 Az Aelius rendszere Az Aelius, a Mucius és a Sabinus rendszere 2021-04-25 09:21:25
19124 Africanus quaestioinak tartalma, eredete Africanus mint jogtudományi író 2021-04-25 09:20:21
19123 Libri IX quaestionum Africanustól Africanus mint jogtudományi író 2021-04-25 09:19:33
19122 Libri XX epistolarum Africanustól Africanus mint jogtudományi író 2021-04-25 09:18:46
19121 Africanus respondeált Africanus a közügyek terén 2021-04-25 09:13:56
19120 Africanus és Favorinus az udvarnál Africanus a közügyek terén 2021-04-25 09:13:24
19119 Africanus a fejedelmi tanácsban Africanus a közügyek terén 2021-04-25 09:12:48
19118 Africanus bölcsészete Africanus származása és képzettsége 2021-04-25 09:11:27
19117 Africanus képzettsége Africanus származása és képzettsége 2021-04-25 09:10:48
19116 Africanus származása Africanus származása és képzettsége 2021-04-25 09:10:08
19115 A vonzó-erő, melyet Africanus gyakorol a kutatóra Az a korszak, a melyben Africanus élt 2021-04-25 09:06:57
19114 Az a korszak, a melyben Africanus élt. Az a korszak, a melyben Africanus élt 2021-04-25 09:06:21
19113 A klasszikus jogászok iratainak maradványai A principatustól a keresztény császárok idejéig vagyis Nagy Constantinusig 2021-04-25 08:53:08
19112 A jogászok és a római jogtudomány A principatustól a keresztény császárok idejéig vagyis Nagy Constantinusig 2021-04-25 08:52:31
19111 A responsa et sententiae prudentium A principatustól a keresztény császárok idejéig vagyis Nagy Constantinusig 2021-04-25 08:51:07
19110 Az edicta magistratuum legújabb alakulása és a Hadrianus-féle edictum A principatustól a keresztény császárok idejéig vagyis Nagy Constantinusig 2021-04-25 08:50:24
19109 A törvényhozás . A principatustól a keresztény császárok idejéig vagyis Nagy Constantinusig 2021-04-25 08:49:15
19108 E korszak jogfejlődésének általános jellemzése A principatustól a keresztény császárok idejéig vagyis Nagy Constantinusig 2021-04-25 08:48:21
19107 Változások az állam politikai alkotmányában A principatustól a keresztény császárok idejéig vagyis Nagy Constantinusig 2021-04-25 08:47:38
19106 Responsa prudentium A XII táblás törvénytől a szabad köztársaság végéig 2021-04-25 08:41:09
19105 Edicta magistratuum A XII táblás törvénytől a szabad köztársaság végéig 2021-04-25 08:40:25
19104 Senatusconsulta . A XII táblás törvénytől a szabad köztársaság végéig 2021-04-25 08:39:44
19103 Leges . A XII táblás törvénytől a szabad köztársaság végéig 2021-04-25 08:39:07
19102 Ius scriptum és ius non scriptum A XII táblás törvénytől a szabad köztársaság végéig 2021-04-25 08:38:08
19101 Ezen korszakbeli jog általános jellemzése, ius civile és gentium A XII táblás törvénytől a szabad köztársaság végéig 2021-04-25 08:37:29
19100 Politikai átalakulások a római államban A XII táblás törvénytől a szabad köztársaság végéig 2021-04-25 08:36:53
19099 A tizenkét táblás törvény alkotása A legrégibb időktől a XII táblás törvény alkotásáig 2021-04-25 08:35:15
19098 A legrégibb jog és ennek forrásai ezen korszakban A legrégibb időktől a XII táblás törvény alkotásáig 2021-04-25 08:34:37
19097 A római állam politikai szervezetének alapvonalai A legrégibb időktől a XII táblás törvény alkotásáig 2021-04-25 08:33:54
19096 A harcjog Nemzetközjogi intézmények 2021-04-25 08:26:19
19095 A ius fetiale Nemzetközjogi intézmények 2021-04-25 08:25:28
19094 A követségi jog Nemzetközjogi intézmények 2021-04-25 08:24:32
19093 Nemzetközi érintkezések Nemzetközjogi intézmények 2021-04-25 08:23:51
19092 A senatus mint nemzetközi hatóság Nemzetközjogi intézmények 2021-04-25 08:23:03
19091 Nemzetközi bíróság (Recuperatio) Nemzetközjogi intézmények 2021-04-25 08:22:14
19090 A patronus. Nemzetközjogi intézmények 2021-04-25 08:21:31
19089 Vendégjog (hospicium) Nemzetközjogi intézmények 2021-04-25 08:20:55
19088 Nemzetközi viszonyok Róma és az Italian kívül álló népek között A római jog befolyása a nemzetközi viszonyokra. 2021-04-25 08:00:58
19087 A polgárjog kiterjesztésének hatása Itáliában A római jog befolyása a nemzetközi viszonyokra. 2021-04-25 07:59:36
19086 Az itáliai szövetség (Socii Italici) A római jog befolyása a nemzetközi viszonyokra. 2021-04-25 07:53:42
19085 A latint jog jelentősége A római jog befolyása a nemzetközi viszonyokra. 2021-04-25 07:53:01
19084 Itália a lex Iulia előtt A római jog befolyása a nemzetközi viszonyokra. 2021-04-25 07:52:09
19083 A szövetségi szerződések A római jog befolyása a nemzetközi viszonyokra. 2021-04-25 07:51:27
19082 A világbirodalom alakulása A római jog befolyása a nemzetközi viszonyokra. 2021-04-25 07:50:43
19081 A ius gentium A nemzetközi viszonyok befolyása a római jogra 2021-04-25 07:49:35
19080 A római polgárjog és a jogok megoszlása a birodalomban A nemzetközi viszonyok befolyása a római jogra 2021-04-25 07:48:42
19079 Ellentétek az itáliai és a görög néptörzsek között A római jog befolyása a nemzetközi viszonyokra 2021-04-25 07:47:25
19078 A pusztítás mértéke. Róma Antoninus-kori járványa 2021-04-22 09:37:39
19077 Gyógyítás füstölőkkel és fohásszal Róma Antoninus-kori járványa 2021-04-22 09:37:09
19076 A ragály terjedése Róma Antoninus-kori járványa 2021-04-22 09:36:37
19075 Császárok orvosa Róma Antoninus-kori járványa 2021-04-22 09:36:10
19074 A járványok keletről jönnek Róma Antoninus-kori járványa 2021-04-22 09:35:37
19073 Globalizált birodalom, dübörgő gazdaság Róma Antoninus-kori járványa 2021-04-22 09:34:59
19072 A daciai aranybányászat biztossági szolgálata A daciai aranybányászat 2021-04-22 09:18:25