logo

XXV Junius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

ID Cikk címe Témakör Feltöltés dátuma
19179 Pompei – Az utolsó ölelés Pompeii prostitució 2024-03-28 07:04:20
19178 Io Saturnalia – Boldog Szaturnáliát Ünnepek és ünnepnapok 2023-12-07 16:36:14
19177 Néhány papiruszon fennmaradt tipikus inasszerződés szövege Gyermekmunka és a rabszolgák képzése a Római Birodalomban 2021-05-08 06:30:38
19176 Munkába állás életkora Gyermekmunka és a rabszolgák képzése a Római Birodalomban 2021-05-08 06:29:36
19175 Paedagogium. Gyermekmunka és a rabszolgák képzése a Római Birodalomban 2021-05-08 06:28:51
19174 Dolgozó lányok Gyermekmunka és a rabszolgák képzése a Római Birodalomban 2021-05-08 06:27:04
19173 Inasság Gyermekmunka és a rabszolgák képzése a Római Birodalomban 2021-05-08 06:25:10
19172 Oktatás a szabadokkal együtt Gyermekmunka és a rabszolgák képzése a Római Birodalomban 2021-05-08 06:23:29
19171 Rabszolgagyermekek családi viszonyai Gyermekmunka és a rabszolgák képzése a Római Birodalomban 2021-05-08 06:22:33
19170 Közműveltségi képzés az ókorban Gyermekmunka és a rabszolgák képzése a Római Birodalomban 2021-05-08 06:20:40
19169 Gyermekmunka és a rabszolgák képzése a Római Birodalomban (Bevezető) Gyermekmunka és a rabszolgák képzése a Római Birodalomban 2021-05-08 06:19:36
19168 Milyen volt Iudaea provincia a felkelés előtt A Római Birodalom áttekintése 2021-04-28 09:21:40
19167 A végső érv - a nemzethalál rémképe A Római Birodalom áttekintése 2021-04-28 09:21:03
19166 Rabok legyünk vagy szabadok A Római Birodalom áttekintése 2021-04-28 09:20:23
19165 A provinciák és nemzetek tulajdonságai A Római Birodalom áttekintése 2021-04-28 09:19:45
19164 A legyőzhetetlen Róma - történelmi példák A Római Birodalom áttekintése 2021-04-28 09:18:54
19163 Róma, az egész világ ura. A Római Birodalom áttekintése 2021-04-28 09:18:14
19162 A királyi szónoklat - és annak következményei A Római Birodalom jellemzése 2021-04-28 09:16:47
19161 A beszéd részei. A Római Birodalom jellemzése 2021-04-28 09:16:00
19160 A tanácsadó beszéd, mint műfaj A Római Birodalom jellemzése 2021-04-28 09:15:20
19159 Ki volt II. Agrippa A Római Birodalom jellemzése 2021-04-28 09:14:40
19158 Flavius Iosephus - A zsidó háború II. 16.4. (345-401) A Római Birodalom jellemzése 2021-04-28 09:14:03
19151 A principátus mint államforma kialakulása az ókori Rómában (Összefoglalás) A principátus mint államforma kialakulása az ókori Rómában 2021-04-28 08:57:11
19150 A princeps hatalmának forrása A principátus mint államforma kialakulása az ókori Rómában 2021-04-28 08:56:28
19149 Az Augustus név felvétel A principátus mint államforma kialakulása az ókori Rómában 2021-04-28 08:55:40
19148 Egy összeesküvés és következményei A principátus mint államforma kialakulása az ókori Rómában 2021-04-28 08:55:01
19147 Helyreállított köztársaság - újfajta egyeduralom A principátus mint államforma kialakulása az ókori Rómában 2021-04-28 08:54:22
19146 Az augustusi béke A principátus mint államforma kialakulása az ókori Rómában 2021-04-28 08:53:43
19145 Caesar egyeduralmi törekvése. A principátus mint államforma kialakulása az ókori Rómában 2021-04-28 08:52:59
19144 A köztársasági államforma válságjelenségei A principátus mint államforma kialakulása az ókori Rómában 2021-04-28 08:52:16
19143 A szabad köztársaság államformája A principátus mint államforma kialakulása az ókori Rómában 2021-04-28 08:51:38
19142 Kezdetben volt a királyság... A principátus mint államforma kialakulása az ókori Rómában 2021-04-28 08:50:49
19141 A principátus mint államforma kialakulása az ókori Rómában (bevezető) A principátus mint államforma kialakulása az ókori Rómában 2021-04-28 08:50:05
19140 Vég és kezdet - Úton Európába Az ókor alkonya - A kései Római Birodalom története 2021-04-25 15:58:35
19139 I. Theodosiustól Iustinianusig (395-565) - Rómából Bizáncba Az ókor alkonya - A kései Római Birodalom története 2021-04-25 15:57:47
19138 I. Theodosiustól Theoderichig (395-526) - A Nyugatrómai Birodalom vége Az ókor alkonya - A kései Római Birodalom története 2021-04-25 15:56:50
19137 Nagy Theodosius (379-395) - Az egység vége Az ókor alkonya - A kései Római Birodalom története 2021-04-25 15:54:59
19136 I. Valentinianus és Valens (364-378) - Átmenet és kezdet Az ókor alkonya - A kései Római Birodalom története 2021-04-25 15:54:08
19135 Iulianus (361-363) - Grandiózus kudarc Az ókor alkonya - A kései Római Birodalom története 2021-04-25 15:53:12
19134 Constantinus fiai (337-361) - Hátralépések Az ókor alkonya - A kései Római Birodalom története 2021-04-25 15:52:20
19133 Nagy Constantinus (306-337) - Áttörés és kitörés Az ókor alkonya - A kései Római Birodalom története 2021-04-25 15:51:36
19132 Diocletianus és a tetrarchia (284-305) - Újrakezdés Az ókor alkonya - A kései Római Birodalom története 2021-04-25 15:50:45
19131 A késő ókor, mint kései és korai időszak Az ókor alkonya - A kései Római Birodalom története 2021-04-25 15:49:49
19130 A Quaestiok keletkezésének ideje Az Aelius, a Mucius és a Sabinus rendszere 2021-04-25 09:24:30
19129 A Quaestiones rendszere Az Aelius, a Mucius és a Sabinus rendszere 2021-04-25 09:23:59
19128 Tárgysorozat az Africanus Quaestioiban Az Aelius, a Mucius és a Sabinus rendszere 2021-04-25 09:23:18
19127 Sabinus rendszere Az Aelius, a Mucius és a Sabinus rendszere 2021-04-25 09:22:39
19126 Mucius rendszere Az Aelius, a Mucius és a Sabinus rendszere 2021-04-25 09:22:07
19125 Az Aelius rendszere Az Aelius, a Mucius és a Sabinus rendszere 2021-04-25 09:21:25
19124 Africanus quaestioinak tartalma, eredete Africanus mint jogtudományi író 2021-04-25 09:20:21
19123 Libri IX quaestionum Africanustól Africanus mint jogtudományi író 2021-04-25 09:19:33
19122 Libri XX epistolarum Africanustól Africanus mint jogtudományi író 2021-04-25 09:18:46
19121 Africanus respondeált Africanus a közügyek terén 2021-04-25 09:13:56
19120 Africanus és Favorinus az udvarnál Africanus a közügyek terén 2021-04-25 09:13:24
19119 Africanus a fejedelmi tanácsban Africanus a közügyek terén 2021-04-25 09:12:48
19118 Africanus bölcsészete Africanus származása és képzettsége 2021-04-25 09:11:27
19117 Africanus képzettsége Africanus származása és képzettsége 2021-04-25 09:10:48
19116 Africanus származása Africanus származása és képzettsége 2021-04-25 09:10:08
19115 A vonzó-erő, melyet Africanus gyakorol a kutatóra Az a korszak, a melyben Africanus élt 2021-04-25 09:06:57
19114 Az a korszak, a melyben Africanus élt. Az a korszak, a melyben Africanus élt 2021-04-25 09:06:21
19113 A klasszikus jogászok iratainak maradványai A principatustól a keresztény császárok idejéig vagyis Nagy Constantinusig 2021-04-25 08:53:08
19112 A jogászok és a római jogtudomány A principatustól a keresztény császárok idejéig vagyis Nagy Constantinusig 2021-04-25 08:52:31
19111 A responsa et sententiae prudentium A principatustól a keresztény császárok idejéig vagyis Nagy Constantinusig 2021-04-25 08:51:07
19110 Az edicta magistratuum legújabb alakulása és a Hadrianus-féle edictum A principatustól a keresztény császárok idejéig vagyis Nagy Constantinusig 2021-04-25 08:50:24
19109 A törvényhozás . A principatustól a keresztény császárok idejéig vagyis Nagy Constantinusig 2021-04-25 08:49:15
19108 E korszak jogfejlődésének általános jellemzése A principatustól a keresztény császárok idejéig vagyis Nagy Constantinusig 2021-04-25 08:48:21
19107 Változások az állam politikai alkotmányában A principatustól a keresztény császárok idejéig vagyis Nagy Constantinusig 2021-04-25 08:47:38
19106 Responsa prudentium A XII táblás törvénytől a szabad köztársaság végéig 2021-04-25 08:41:09
19105 Edicta magistratuum A XII táblás törvénytől a szabad köztársaság végéig 2021-04-25 08:40:25
19104 Senatusconsulta . A XII táblás törvénytől a szabad köztársaság végéig 2021-04-25 08:39:44
19103 Leges . A XII táblás törvénytől a szabad köztársaság végéig 2021-04-25 08:39:07
19102 Ius scriptum és ius non scriptum A XII táblás törvénytől a szabad köztársaság végéig 2021-04-25 08:38:08
19101 Ezen korszakbeli jog általános jellemzése, ius civile és gentium A XII táblás törvénytől a szabad köztársaság végéig 2021-04-25 08:37:29
19100 Politikai átalakulások a római államban A XII táblás törvénytől a szabad köztársaság végéig 2021-04-25 08:36:53
19099 A tizenkét táblás törvény alkotása A legrégibb időktől a XII táblás törvény alkotásáig 2021-04-25 08:35:15
19098 A legrégibb jog és ennek forrásai ezen korszakban A legrégibb időktől a XII táblás törvény alkotásáig 2021-04-25 08:34:37
19097 A római állam politikai szervezetének alapvonalai A legrégibb időktől a XII táblás törvény alkotásáig 2021-04-25 08:33:54
19096 A harcjog Nemzetközjogi intézmények 2021-04-25 08:26:19
19095 A ius fetiale Nemzetközjogi intézmények 2021-04-25 08:25:28
19094 A követségi jog Nemzetközjogi intézmények 2021-04-25 08:24:32
19093 Nemzetközi érintkezések Nemzetközjogi intézmények 2021-04-25 08:23:51
19092 A senatus mint nemzetközi hatóság Nemzetközjogi intézmények 2021-04-25 08:23:03
19091 Nemzetközi bíróság (Recuperatio) Nemzetközjogi intézmények 2021-04-25 08:22:14
19090 A patronus. Nemzetközjogi intézmények 2021-04-25 08:21:31
19089 Vendégjog (hospicium) Nemzetközjogi intézmények 2021-04-25 08:20:55
19088 Nemzetközi viszonyok Róma és az Italian kívül álló népek között A római jog befolyása a nemzetközi viszonyokra. 2021-04-25 08:00:58
19087 A polgárjog kiterjesztésének hatása Itáliában A római jog befolyása a nemzetközi viszonyokra. 2021-04-25 07:59:36
19086 Az itáliai szövetség (Socii Italici) A római jog befolyása a nemzetközi viszonyokra. 2021-04-25 07:53:42
19085 A latint jog jelentősége A római jog befolyása a nemzetközi viszonyokra. 2021-04-25 07:53:01
19084 Itália a lex Iulia előtt A római jog befolyása a nemzetközi viszonyokra. 2021-04-25 07:52:09
19083 A szövetségi szerződések A római jog befolyása a nemzetközi viszonyokra. 2021-04-25 07:51:27
19082 A világbirodalom alakulása A római jog befolyása a nemzetközi viszonyokra. 2021-04-25 07:50:43
19081 A ius gentium A nemzetközi viszonyok befolyása a római jogra 2021-04-25 07:49:35
19080 A római polgárjog és a jogok megoszlása a birodalomban A nemzetközi viszonyok befolyása a római jogra 2021-04-25 07:48:42
19079 Ellentétek az itáliai és a görög néptörzsek között A római jog befolyása a nemzetközi viszonyokra 2021-04-25 07:47:25
19078 A pusztítás mértéke. Róma Antoninus-kori járványa 2021-04-22 09:37:39
19077 Gyógyítás füstölőkkel és fohásszal Róma Antoninus-kori járványa 2021-04-22 09:37:09
19076 A ragály terjedése Róma Antoninus-kori járványa 2021-04-22 09:36:37
19075 Császárok orvosa Róma Antoninus-kori járványa 2021-04-22 09:36:10
19074 A járványok keletről jönnek Róma Antoninus-kori járványa 2021-04-22 09:35:37