logo

XX Quintilis AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Scarbantia (Municipium Flavium Scarbantiensium) közigazgatása

A Plinius által említett oppidum Iulium Scarbantiát, amelynek szervezetéről nem tudunk semmit, municipium Flavium Scarbantiensium néven szervezék újjá. A város és lakói a Quirina tribusba tartoztak. A város Pannonia Superiorban feküdt, a Borostyánkőút mentén. Élén IIvirek áltak, akik a duumviratus előtt mind a quaesturát, mind az aedilitast betöltötték.


Augustalis:

Nem ismerünk Augustalist a municipiumból.


Sevir

PAN 56 - L(ucius) F(lavius) Fortunatus
ΙΙ - ΙΙΙ. sz.[se]vi[r] (?) (?) Augus[t(alis)] m(unicipi) Scarb(antiensium)


Csak egy sevirt ismerünk a municipiumból. Felirata elveszett, így nem tudjuk, hogy valóban „sevir Augustalis”-ként szerepelt-e rajta. Nem meghatározható, hogy pontosan mikor viselte a tisztséget, valamikor a II - III. század folyamán. Neve libertus származásra utal, ami ugyancsak gyanús, hiszen a sevirek rendszerint szabadszületésű személyek voltak.

Bizonyosan rendelkezett a római polgárjoggal. Tisztségcímét betűvel írta ki. Ha valóban sevir volt, legalább még másik öt személyt kell ismernünk a municipiumból. A scarbantiai sevir testület megalakulásának idejéről éppúgy nem tudunk semmit, mint a testület megszűnéséről.
Forrás: Részlet Agócs Nándor: Augustalis testületek a Duna-vidéki tartományokban (Szakdolgozat. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet