logo

XII December AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

A fórum nyugati szegélye

A Gambrinus-ház Új utcai szárnya alatt nincs pince. Ezért először (1981 júniusában) az alápincézett Új u. 4. sz. házban ástunk két szelvényt. Majd kutatásainkat kiterjesztettük a Gambrinus Kolostor utcai szárnya alatti pincékre és a vendéglő Új utcai söröző helyiségére.
A kutatás szélesítésével most már nem egyszerűen az volt a célom, hogy az Új u.-Szt. György u. sarkára építendő ház tervezéséhez szolgáltassunk adatokat, hanem a római város legfontosabb létesítményének, a forumnak pontos kiterjedését igyekeztünk meghatározni. Ha ez sikerül, akkor a sarokra tervezendő ház alatti romok is meghatározott létesítmény részeként mutathatók be. Vagyis tudni fogjuk, hogy a forumnak pontosan melyik részét tekinthetik meg majd a látogatók a tervezett építmény alatti bemutatótérben. Mert, hogy a forumot láthatóvá kell tenni, valamiképpen be kell mutatni, ahhoz kétség nem férhet.
Mivel sem a Gambrinus, sem az Új u. 4. sz. ház pincéjében nem volt villanyvilágítás, a szelvények szélére rakott gyertyák sora szolgáltatott fényt a kiásott kutatóárkok metszetfalának tanulmányozásához. Az Új u. 4. sz. ház belső pincéjében egy az újkorban feltöltött kutat metszett az első kutatóárok.

Az árok északi metszetfala azonban tanulmányozható volt. 420 centiméter mélyen feljött a víz, a talajvízszint alatt 440 cm mélyen szürke-iszapos, lelet nélküli réteget találtunk.341 320-350 cm között vastag égett paticsréteg húzódott, majd efelett szürke földréteg, amelynek a tetején 307-314 cm mélyen döngölt agyagréteg - az egykori járószint - húzódott, amelynek felülete helyenként pirosra égett.
Jobb minőségű, komolyabb kőépítményhez tartozó járószintek voltak 300 cm mélységben (fehér, szürke, habarcspadlószint) és 278-283 cm mélyen (fehér terazzó padló, amelyen 4 cm vastag letaposott sárréteget figyelhettünk meg). Ezek felett laza, szürke, helyenként agyagos feltöltés jelentkezett, még mindig római cseréptöredékekkel. Tehát egy épület belsejében ástunk le. Következő feladat az épület kiterjedésének meghatározása volt.

Az építményt nyugat felől határoló 60 cm széles kőfalat a Gambrinus Kolostor utcai szárnyának D-i és É-i pincéjében, a mai pinceszint alatt 20-30 cm-re találtuk meg. A D-i kutatóárokban megfigyelhettük, hogy a fal megépítése előtt ezen a szakaszon a város egyik főútvonala húzódott és a falat utólag építették az út széle fölé.
Az É-i kutatóárokban pedig az derült ki, hogy a falnak három építési periódusa volt. Legalsó részét tőzegrétegbe alapozták. E tőzegréteg felett jellegzetes észak-itáliai terra sigillata csésze töredék hevert, pontosan a legkorábbi kulturréteg alján. Ennek értékelésére a forum kormeghatározásánál visszatérünk.

Azt is megfigyelhettük, hogy a fal felső szakasza belül (K-i oldalán) vakolt, mellette is leomlott, piros színűre festett vakolatdarabok hevertek. A falhoz Ny felől 350 cm mélységben 1 méter széles járda csatlakozott. Ezt szegélykövek választották el a bogárhátúra épített É-D-i főúttól, amelynek csak sóderos, kavicsos habarcsos útalapozása maradt meg.
Láthattuk tehát, hogy a forum és a főút között egy kőépület állott, amelyet belül helyenként piros festéssel díszítettek. Járószintje mintegy 1 méterrel magasabb szinten van a forum ismert kövezeténél. Itt tehát feltehetően egy podium-épület állott, amely a jelek szerint hypocaustummal nem volt ellátva. Következő feladat az építmény másik falának s egyben a forum Ny-i szegélyének megkeresése volt.

1981. június 16-án ünnepelhettünk az Új u. 4. sz. ház gyertyafénnyel megvilágított nyirkos pincéjében a félredobált olajoshordók mellett: megtaláltuk a forum Ny-i szélét az itteni második kutatóárokban. A szűk utcai pincének pontosan a közepén ástuk keskeny kutatóárkunkat. Az utcaszinttől mintegy 4 méterre (a pinceszinttől 180 cm mélységben) bukkant elő a forum burkolat szépen faragott kövezete. A csatornában csillogó talajvíz egy még a római korban kiemelt burkolólap helyén felbuggyant ugyan, de nem öntötte el a kövezetet.
A csatorna széléhez pontosan illeszkedik az a három lépcsőfok, amely az emelt szintű nyugati középületbe vezetett. Az árok metszetfalán a kövezet feletti rétegben nagyobb oszlopdob-töredékeket figyelhettünk meg. Sajnos egyik sem mutatja már a kör teljes metszetét. A fertőrákosi kőtöredékekből azonban levonhattuk azt a következtetést, hogy a lépcsősor tetején oszlopsor állott, amely a tér felé oszlopcsarnokként jelentkezett.

Így meghatározhattuk a Ny-i forum építmény szélességét. A felső lépcsősortól a Gambrinus Kolostor utcai pincéiben feltárt nyugati falig az épület 14 méter széles. Hogy osztófalak voltak-e és hol, azt a sűrű beépítettség miatt egyelőre nem lehet meghatározni. Csak a Gambrinus Új u. 2. sz. alatti söröző helyiségében jelölhettem ki egy kutatószelvényt a kérdés vizsgálatára.

A forum szempontjából lényeges tanulság: ez a szelvény is bizonyította, hogy a nyugati forum-épület nem volt felszerelve központi fűtéssel. Tehát nem a hivatali helyiségek, hanem a rövidebb tartózkodást igénylő „basilica” lehetett itt.Gömöri János