logo

XXIX Novembris AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

További Savariai származásúak Pannónián kívül állomásozó légiókban

Egy lambaesisi feliratot feltehetően egy vagy több legio katonái állítottak, a katonák origójaként főként daciai (Napoca), africai (Hadrumentum, Carthago, Thysdrus, Naraggara), numidiai (Theveste) városok, de egy-egy személynél Aquileia, vélhetően a noricumi Solva és egy bizonyos Maximus esetében pannoniai Savaria szerepel, a többi katonánál a település helyén a castris szó áll. Az nem megállapítható, hogy Maximus viselt-e valamilyen rangot, vagy egyszerű katona volt csak.
Ha egy legioról van szó, akkor alapvetően két egység jöhet szóba. A felirat vagy a legio III Augusta, vagy valamelyik Adiutrix legio emlékeinek sorába illeszthető. Ugyanis míg előbbi lényegében a „házi” legio volt, utóbbikét legio vexillatiói pedig részt vettek a 144 és 152 között zajló maurusok elleni háborúban, miként azt a hadjáratban elesettek feliratai is bizonyítják. Vagy pannoniai különítmény harcokban megritkult sorait töltötték fel helyiekkel, vagy az itteni harcok után az Adiutrix legiók különítményének katonáit áthelyezték a legio III Augustába, ugyanis az afrikaiak túlsúlya erre utal.

A daciai katonák többsége a Publius Aelius neveket viseli, ami azt jelzi, hogy felmenőik Hadrianustól kaptak polgárjogot, ez ugyan maurusok elleni háború idejét sem zárja ki teljesen a keltezési lehetőségek közül, de inkább későbbi időpontot valószínűsít.


Agócs Nándor tanársegéd (ELTE BDPK)


Forrás: Agócs Nándor: Savariából jöttek