logo

XIX Quintilis AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Gentiliciumok vizsgálata

A negyvennyolc ismert gentiliciumú személyből tizenegy a Valerius nevet viseli, ezzel ez a leggyakoribb a vizsgált személyek között, vélhetően, legalább részben, ezen személyek ősei az egykor Savariában letelepített veteranusok lehetettek. Ugyancsak italiai felmenőkre utaló névvel rendelkezett a többség: Aemilius, Antonius, Atilius, Cassius, Cervonius, Cornelius, Didienus, Ferrasius, Gallonius, Helvius, Licinius, Marcius, Opponius, Pollentius, Postumius, Tullius, Vettius. Alighanem többségük a Savariát létrehozó veteranusok leszármazottja lehetett, akik tovább ápolták, a valószínűleg generációk óta a családban öröklödő, katonai hagyományokat.

17 személy visel császári gentiliciumot, azonban az öt Iulius ősei alighanem betelepülők voltak, a két Flavius pedig nem feltétlenül uralkodói adományozásnak köszönheti polgárjogát. Ahárom Claudius, a négy Ulpius, az egyetlen Aelius és a két Aurelius esetében merülhet fel, hogy őseik talán a város territoriumán élő bennszülöttek vagy későbbi betelepülők lehetettek, azonban ők még a negyedét sem képezik a tárgyalt személyeknek. Egy személy származása nehezen meghatározható: Gemanius.

P. Ae]l. Septimus ([nati]one Cl Savaria CIL VI, 3287) Roma eq sing Aug II. sz.

M. Aemilius M. f. Cl. Fuscus (Sava CIL XIII, 6825) Mogontiacum, Germ. leg I Ad 70-85
(76/77?) [.] Anton. M. f. Cl. Euscinus (Savar CIL VI, 32640) Roma pr. III. sz.

Atilius Marcianus (domu [sic!] Savaria CIL XIV, 2272) Albanum leg II Parth 204 után

T. Aurelius Armenius (nat Savarie! CIL VI, 3192) Roma hast. eq sing Aug II. sz.

M. Aur. M. f. Cl. Carinus (Savari CIL VI, 32624) Roma pr. III. sz.

C. Cassius C. f. Cla. Longinus (Sav CIL XIII, 6829) Mogontiacum, Germ. leg I Ad 70-85 (78/79?)197 T Cerv[oni] Lucius (natus Savaria CIL III, 264) Ancyra, Galatia c leg XVI Fl FIII. század Ti. Cl[audiu]s Barba (SavarCIL VI, 32536) Roma spec. coh III/IIII pr. III. sz.

T[i. Cl]audius Priscus (Savar CILVI, 32536) Roma spec. coh III/IIII pr. III. sz.

Ti. Claudius Ti. f. Rufinus (Savar CIL VI, 1058) Roma c coh V vigilum 210

L. Didienus Seneca (Sa[varia] CIL VI, 32515) Roma coh VIpr 135-137

Publius Ferrasius Claudia Avitus (Savaria CIL XIII, 6646) Mogontiacum, Germania 191 [.]

Flav. T. f. Cl. Crispinus (Sava CILVI, 32640) Roma pr. III. sz.

L. Flavius L. f. Cla. Sabinus (Savariens CILXVI, 18) Africa coh XIII urbana 85

C. Gallon. Fronto (Savari CILVI, 32536) Roma spec. coh III/IIII pr. III. sz.

Germ. Taurinus (AE 1946, 148) Roma coh X pr III. sz.

L. Helvius L. f. Clau. Victor (Savaria AE 1967, 33) Roma pr. II. sz.

C. Iulius C. f. Cla. Florus (Savaria CILVI, 2710) Roma coh VIIII pr. I-II. sz.

Ti. Iulius Restitutus (Savaria CILVI, 32515) Roma spec. coh Vpr 135-137

Ti. Iuli. T. Cl. Martialis (Savaria AnÉp 1988, 1043) Satala, Capp. leg XVAp 118-127

C. Iulius Victor (nat Pann Cl Savaria CILVI, 3272) Roma eq sing Aug II. sz.

C. Iulius [---] (Cl Sava[ria] AE 1993, 334) Roma eq sing Aug II. sz.

C. Lic. C. f. Cl. Mannadius (Savar CILVI, 32624) Roma pr. III. sz.

C. Marcius Proculus (domo Sa[v ---] CILVI, 2877) Roma coh X urbana I. sz.

Q. Marcius Q. f. Cl. Rufus (Savaria CILVI, 3276) Roma dec eq sing Aug II. sz.

P. Opponius Iustus Aculeiensis (SavariaAnÉp 1953, 93) Mogonticaum arch. leg XXII Pr p III. sz.

L. Pollentius Dextri L. fil. (domo Saver! AE 2012, 989) Aventicum, Germ. leg I Ad 70-85 (73/74?)

P. Postumius Florentinus (Savaria CILVI, 32515) Roma spec. coh Vpr 135-137

[A:?] Tullius A. f. Cl. Romulus (Sava CILVI, 32640) Roma pr. III. sz.

Ulpius (natione Pannoniae superiore C Savari[a] vico Voleucinis CILVI, 3300) Roma sing eq Aug III. sz.

M. Ulpius M. f. Iustinus (domo Savaria CILVI, 3336) Roma frum leg II Ad III. sz.

M. Ulpius Cl. Magnus (Sav AE 1927, 146) Neapolis, Palaestina c leg V Mac II. sz.

M. Ulp. Valens ([nat Pann Cl Sav]aria CILVI, 3291) Roma sign eq sing Aug II. sz.

L. Valerius Adiutor (Savar CILVI, 32520) Roma tub. coh V pr 159-161

L. Val. L. f. Cl. Celer(Savariens RMD IV, 213) Africa coh XIII urbana 85

[---V]alerius [---f.] Cla. Crspus (Sav -CILXIII,11847)Mogontiacum,Germ. leg I Ad 70-85 (82/83?)

L. Valerius L. f. Cla. Longinus (Savar CILV, 943) Aquileia, Regio X. coh XIII urbanaI. sz.

C. Valerius Lupus (Sab CIL VI, 32627) Roma coh X pr III. sz.

C. Valerius Marcellinus (Savar CIL VI, 32627) Roma coh X pr III. sz.

[Vale]rius Maximianus (Savar CILVI, 32538) Roma c coh IIII pr 212/213

Tit. Val. C[la.] Mont[a]n (Savar[ia] CILXIII, 6832) Mogontiacum, Germ. leg I Ad 70-85 (79/80?) C. Valerius C.f. [P]udens (Sava[ria] CIL XIII, 6850) Mogontiacum, Germ. leg I Ad 70-85 (74/75?)

T. Valerius Tf Cla Pudens (Sav CIL VII, 185) Lindum, Brit. leg II Ad 71-77

T. Valerius L. f. Claudia Seneca (Savar — RIB 1, 480) Deva, Brit. leg II Ad pia fidelis — 77-83 [Fl] Vettius Ti[tus](?) ([d]om Cl Savaria IBR 176) Raetia II. sz.

[Si]siat[a] Vaussi fil. Claudia Savaria (CILIII, 1221) Apulum, Dacia II.sz.


Agócs Nándor tanársegéd (ELTE BDPK)

Forrás: Agócs Nándor: Savariából jöttek

© www.romaikor.hu 2008-2024